Praga-Północ Dzielnica m.st. Warszawy

Komunikaty i ogłoszenia

 • STY
  26

  Posiedzenie Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 2 lutego 2023 r. (czwartek) na godz. 16.30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Informacja Zarządu Dzielnicy w sprawie wycinki drzew na terenie dzielnicy Praga-Północ. Informacja o konsultacjach społecznych „Jaka strefa czystego transportu?”. Sprawy różne, wolne wnioski. Zamknięcie posiedzenia.

 • STY
  24

  Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 1 lutego 2023 r. (środa) na godz. 16.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Informacja dotycząca funkcjonowania Przychodni przy ul. Dąbrowszczaków 5a i Otwockiej 1. Informacja Zarządu Dzielnicy na temat przygotowania akcji „Zima w Mieście 2023” w Placówkach Oświatowych, Domu Kultury, DOSI-rze. Omówienie sytuacji problematycznych w Zespole Żłobków m.st. Warszawy. Sprawy różne, wolne wnioski Zamknięcie posiedzenia.

 • STY
  10

  LIX Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 17 stycznia 2023 r. (wtorek) na godz. 15.30 zwołana została LIX Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji. Złożenie ślubowania przez nowo powołaną radną. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu nr LVIII z dnia 07.12.2022 r. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy do Rady m.st. Warszawy dotyczącej nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (druk nr 357). Apel w sprawie budowy pomnika Ofiar Rzezi Pragi (druk nr 358). Informacja Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie przyszłości Domu Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4A. Informacja Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie działalności Mobilnego Punktu Poradnictwa przy ul. Kijowskiej. Informacja Zarządu Dzielnicy w sprawie planowanej rozbiórki pawilonów przy ul. Targowej 18. Zmiany w składach osobowych Komisji. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie odwołania Pana Jacka Wachowicza z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, Przewodniczącego Komisji doraźnej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy oraz składów osobowych Komisji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (druk nr 359). Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Pana Kamila Ciepieńko (druk nr 360). Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Pana Karola Szyszko (druk nr 361). Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (druk nr 362). Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Pani Małgorzaty Ciechomskiej (druk nr 363). Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (druk nr 364). Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (druk nr 365). Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Promocji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Pana Kamila Ciepieńko (druk nr 366). Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Promocji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (druk nr 367). Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Mieszkaniowej Pani Agnieszki Łozińskiej (druk nr 368). Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej (druk nr 369). Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Komisji Mieszkaniowej Pani Teresy Mioduszewskiej (druk nr 370). Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Mieszkaniowej (Druk nr 371). Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Pani Patrycji Sondij (druk nr 372). Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (druk nr 373). Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Pana Andrzeja Sowy (druk nr 374). Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Pani Barbary Kwaśniewskiej (druk nr 375). Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (druk nr 376). Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Komisji Polityki Społecznej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Pani Agnieszki Łozińskiej (druk nr 377). Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (druk nr 378). Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Pani Katarzyny Urbańskiej (druk nr 379). Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (druk nr 380). Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Pana Karola Szyszko (druk nr 381). Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (druk nr 382). Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji doraźnej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (druk nr 383). Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Pana Sebastiana Wijasa (druk nr 384). Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (druk nr 385). Interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski i sprawy różne. Zamknięcie Sesji. Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Dzielnicy Praga-Północ do oglądania transmisji na stronie internetowej Urzędu. Będzie ona dostępna w menu głównym w zakładce "Władze Dzielnicy" w pozycji "Transmisje Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ".

 • STY
  09

  Wspólne posiedzenie Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 12 stycznia 2023 r. (czwartek) na godz. 16.30 zwołane zostało Wspólne posiedzenie Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia, Przyjęcie porządku obrad, Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie porozumienia z Portami Praskimi w ramach realizacji inwestycji oświatowych w procedurze tzw. Lex Deweloper, Sprawy różne, Zamknięcie posiedzenia.

Najpiękniej na Pradze-Północ!