Praga-Północ Dzielnica m.st. Warszawy

Komunikaty i ogłoszenia

 • PAŹ
  05

  Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 06 października 2022 r. (czwartek) na godz. 16.30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie w trybie zdalnym. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja Zarządu Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy dotycząca Programu Wspierania Rodziny w m. st. Warszawie na lata 2022-2024. 4. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w m. st. Warszawie na lata 2022-2024. 5. Stanowisko Komisji Polityki Społecznej Rady Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy dotyczące zaopiniowania projektu Uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w m. st. Warszawie na lata 2022-2024. 6. Informacja Zarządu Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy na temat likwidacji Domu Samotnej Matki funkcjonującej w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy. 7. Zamknięcie posiedzenia. Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Komisji proszone są o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl 06 października 2022 r. (czwartek) do godz. 12.00.

 • WRZ
  21

  Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 28 września 2022 r. (środa) na godz. 16.30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w formule hybrydowej - w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15 oraz zdalnie. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Informacja Wydziału Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie wniosku Pana * dotyczącego odwołania od uchwały nr 6951/2022 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora LXXVI LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie wniesionej przez Panią *. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora LXXVI LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie wniesionej przez Panie * i *. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy wniesionej przez Pana *. Zamknięcie posiedzenia. * W projekcie porządku obrad wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk osób skarżących zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 • WRZ
  21

  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 27 września 2022 r. (wtorek) na godz. 17.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Informacja w sprawie zakłócania tzw. ciszy nocnej oraz naruszeń porządku publicznego przez działalność klubów muzycznych mieszczących się przy ulicy 11 Listopada 22. Sprawy różne. Zamknięcie posiedzenia.

Remonty placów zabaw na Pradze-Północ