Praga-Północ Dzielnica m.st. Warszawy

 • Aqua aerobik

  Następne wydarzenia:

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

  Zapraszamy na bezpłatne zajęcia aqua aerobiku na pływalni DOSiR.

Komunikaty i ogłoszenia

 • MAJ
  24

  XLVIII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na wniosek grupy radnych złożony w dniu 20 maja 2022 r., na dzień 25 maja 2022 r. (środa) na godz. 16.00 zwołana została XLVIII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Zamknięcie Sesji. Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Dzielnicy Praga-Północ do oglądania transmisji na stronie internetowej Urzędu. Będzie ona dostępna w menu głównym w zakładce "Władze Dzielnicy" w pozycji "Transmisje Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ". Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ proszone są o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 25 maja 2022 r. (środa) do godz. 12.00.

 • MAJ
  17

  Cyfryzacja Miejsc Pamięci - ankieta

  W związku z procesowanym projektem Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wraz z Centralnym Ośrodkiem Informatyki realizują projekt wypełniający jej założenia o nazwie Cyfryzacja Miejsc Pamięci. Prace nad projektem rozpoczęły się na początku 2022 r. Celem projektu jest wdrożenie centralnego, ogólnopolskiego Systemu przetwarzającego ustandaryzowane dane nt. wszystkich cmentarzy oraz niecmentarnych miejscach pochówków w Polsce oraz szczegółowych danych o grobach i pochówkach. System zawierać będzie m.in. takie informacje jak: dane cmentarzy, dane grobów (w tym geolokalizacyjne) oraz osób pochowanych, dane zmarłego umożliwiające dokonanie pochówku bez konieczności udawania się do Urzędu Stanu Cywilnego. Ponadto system będzie przechowywał wiedzę historyczną o bohaterach Rzeczpospolitej, a dokładniej o osobach zasłużonych i weteranach. Będzie również obejmował cyfrowe zasoby danych na temat cmentarzy i grobów wojennych, które opowiadają trudną historię ofiary złożonej przez polskich obywateli na ołtarzu wolności. Chcemy, aby stworzony system jak najlepiej odpowiadał na potrzeby obywateli oraz instytucji zajmujących się obsługą tego obszaru, dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie swojej opinii w zakresie zapotrzebowania na te usługi. Zebrane wyniki stanowić będą podstawę analiz w ramach Studium Wykonalności projektu i będą miały istotny wpływ na kierunek rozwoju systemu. Link ankiety kierowanej do zarządców cmentarzy oraz właścicieli krematoriów: Urzędy gminy, Kościoły i związki wyznaniowe, Urzędy Wojewódzkie, Zarządcy krematoriów https://www.webankieta.pl/ankieta/730777/badanie-cyfryzacja-miejsc-pamieci.html Link ankiety dedykowanej obywatelom: Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej w wieku powyżej 18 lat https://www.webankieta.pl/ankieta/727879/badanie-cyfryzacja-miejsc-pamieci.html Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z założeniami projektu na dedykowanej stronie pod adresem: https://www.gov.pl/web/cyfryzacjamiejscpamieci Uwagi, sugestie oraz pytania można zgłaszać na adres mailowy projektu: cmp@coi.gov.pl

 • MAJ
  11

  XLVII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 18 maja 2022 r. (środa) na godz. 16.00 zwołana została XLVII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja w trybie zdalnym. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji. Przyjęcie porządku obrad. Prezentacja koncepcji realizacji Praskiego Traktu Książęcego na odcinku Wybrzeże Helskie - ul. Targowa. Interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski i sprawy różne. Zamknięcie Sesji. Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Dzielnicy Praga-Północ do oglądania transmisji na stronie internetowej Urzędu. Będzie ona dostępna w menu głównym w zakładce "Władze Dzielnicy" w pozycji "Transmisje Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ". Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ proszone są o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 18 maja 2022 r. (środa) do godz. 12.00.

 • MAJ
  11

  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 17 maja 2022 r. (wtorek) na godz. 17.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie w trybie zdalnym. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Uporządkowanie kwestii związanych z przyjmowaniem stanowisk przez Komisję Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Przyjęcie przez Komisję Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy trzech zaległych stanowisk: w sprawie firmy odbierającej odpady z terenu dzielnicy Praga-Północ, w sprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na ul. Szwedzkiej oraz w sprawie rozwoju sieci monitoringu na Pradze-Północ. Problem zakłócania ciszy i porządku publicznego przez działalność kompleksu kulturowo-biznesowego „Mała Warszawa” mieszczącego się przy ul. Otwockiej 14. Sprawy różne. Zamknięcie posiedzenia. Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Komisji proszone są o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 16 maja 2022 r. (poniedziałek) do godz. 16.00.

Wojna na Ukrainie. Jak pomagała Praga-Północ.