Praga-Północ Dzielnica m.st. Warszawy

 • Praski Duch Sportowy

  Następne wydarzenia:

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

  Zapraszamy na zajęcia fitness w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21.

 • Aqua aerobik

  Następne wydarzenia:

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

  Zapraszamy na bezpłatne zajęcia aqua aerobiku na pływalni DOSiR.

Komunikaty i ogłoszenia

 • CZE
  29

  Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 6 lipca 2022 r. (środa) na godz. 15.40 zwołane zostało posiedzenie Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie w trybie zdalnym. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia, Przyjęcie porządku obrad, Aktualizacja informacji w sprawie modernizacji placów zabaw w placówkach przedszkolnych na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy dotycząca wolnych miejsc w placówkach przedszkolnych na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy dotycząca rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, Sprawy różne, Zamknięcie posiedzenia. Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Komisji proszone są o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 5 lipca 2022 r. (wtorek) do godz. 16.00.

 • CZE
  17

  Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) na godz. 17.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie w trybie zdalnym. Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Informacja z wykonania budżetu za kwiecień i maj 2022 r. Zaopiniowanie zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały LVIII/1830/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok z późniejszymi zmianami. (uchwała Zarządu Dzielnicy 7390/2022 z dnia 11.05.2022 r.) Zaopiniowanie zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały LVIII/1830/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok z późniejszymi zmianami. (uchwała Zarządu Dzielnicy 7487/2022 z dnia 16.05.2022 r.) Zaopiniowanie zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały LVIII/1830/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok z późniejszymi zmianami. (uchwała Zarządu Dzielnicy 7598/2022 z dnia 08.06.2022 r.) Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy za 2021 rok. Sprawy różne. Zamkniecie posiedzenia. Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Komisji proszone są o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) do godz. 12.00.

 • CZE
  15

  Posiedzenie Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 21 czerwca 2022 r. (wtorek) na godz. 16.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się na sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia, Przyjęcie porządku obrad, Przyjęcie stanowiska ws. projektu planu miejscowego dla Michałowa i Szmulowizny w rejonie ul. Objazdowej. Zamknięcie posiedzenia.

 • CZE
  15

  L Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 22 czerwca 2022 r. (środa) na godz. 17.00 zwołana została L Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołów: nr XXXVII z dnia 04.10.2021 r., nr XXXVII cz. 2 z dnia 06.10.2021 r., nr XXXIX z dnia 12.10.2021r., nr XXXVIII z dnia 13.10.2021 r., nr XL z dnia 01.12.2021 r., nr XLI z dnia 15.12.2021 r., nr XLV z dnia 06.04.2022 r., nr XLVII z dnia 18.05.2022 r., nr XLVIII z dnia 25.05.2022 r., nr XLIX z dnia 08.06.2022 r. Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat budynku B Szpitala Praskiego. Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat zagospodarowania międzywala na Golędzinowie. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały LVIII/1830/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok z późniejszymi zmianami. (Druk nr 293) Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały LVIII/1830/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok z późniejszymi zmianami. (Druk nr 294) Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały LVIII/1830/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok z późniejszymi zmianami. (Druk nr 295) Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy za 2021 rok. (Druk nr 296) Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy za 2021 rok. (Druk nr 297) Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przyjęcia Warszawskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych do 2027 r. (Druk nr 298) Sprawozdania z działalności Komisji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy za lata 2019-2022. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. (Druk nr 274) Przyjęcie stanowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie firmy odbierającej odpady z terenu dzielnicy Praga-Północ. (Druk nr 269) Przyjęcie stanowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na ul. Szwedzkiej. (Druk nr 270) Przyjęcie stanowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie rozwoju sieci monitoringu na Pradze-Północ. (Druk nr 271) Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy na temat Systemu Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Pradze-Północ. Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy na temat realizacji procesu rewitalizacji w dzielnicy. Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy na temat roszczeń w dzielnicy. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi lokatorów budynku przy ul. ................*reprezentowanych przez Pana .........* na Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. (Druk nr 254) Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej przez Pana Pawła Lisieckiego Posła na Sejm RP w imieniu Pani .............* na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. (Druk nr 272) Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy wniesionej przez Panią ............* (Druk nr 299) Interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski i sprawy różne. Zamknięcie Sesji. * W porządku obrad wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk osób skarżących oraz adresu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Dzielnicy Praga-Północ do oglądania transmisji na stronie internetowej Urzędu. Będzie ona dostępna w menu głównym w zakładce "Władze Dzielnicy" w pozycji "Transmisje Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ". Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ proszone są o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 21 czerwca 2022 r. (wtorek) do godz. 16.00.

XXVI Spartakiada Przedszkolaków z Dzielnicy Praga-Północ