Praga-Północ Dzielnica m.st. Warszawy

 • Wierszyki łamiące języki

  Serdecznie zachęcamy przedszkolaki, wychowawców i opiekunów do wzięcia udziału w Międzyprzedszkolnym Konkursie o tytuł Małego Mistrza Pięknej Wymowy czyli „Wierszyki łamiące języki” (III edycja praska)!

 • Wielkie Otwarcie Drewniaka przy ul. Środkowej 9

  Jest to niepowtarzalna okazja, aby wraz z przewodnikiem wejść do wnętrza XIX-wiecznego budynku i odkryć jego historyczne ciekawostki. Wydarzenie ma charakter otwarty i bezpłatny. Oprowadzać będzie Pan Piotr Stryczyński, pasjonat, przewodnik praski oraz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Pragi. Wydarzenie adresowane jest do osób powyżej 14 roku życia.

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • STY
  19

  XLII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 26 stycznia 2022 r. (środa) na godz. 16.00 zwołana została XLII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołów: nr XXXVII z dnia 04.10.2021 r., nr XXXVII cz. 2 z dnia 06.10.2021 r., nr XXXIX z dnia 12.10.2021r., nr XXXVIII z dnia 13.10.2021 r., nr XL z dnia 01.12.2021 r., nr XLII z dnia 15.12.2021 r. Przyjęcie stanowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie firmy odbierającej odpady z terenu dzielnicy Praga-Północ. (druk nr 269) Przyjęcie stanowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na ul. Szwedzkiej. (druk nr 270) Przyjęcie stanowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie rozwoju sieci monitoringu na Pradze-Północ. (druk nr 271) Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi lokatorów budynku przy ul. .......* reprezentowanych przez Pana .....* na Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. (druk nr 254) Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej przez Pana Pawła Lisieckiego Posła na Sejm RP w imieniu Pani ........* na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (druk nr 272) Sprawozdania z działalności Komisji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy za lata 2019-2022. Informacja Zarządu Dzielnicy na temat remontu oraz podłączenia do sieci centralnego ogrzewania budynków objętych roszczeniami. Interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski i sprawy różne. Zamknięcie Sesji. * W porządku obrad wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk osób skarżących oraz adresu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Dzielnicy Praga-Północ do oglądania transmisji na stronie internetowej Urzędu. Będzie ona dostępna w menu głównym w zakładce "Władze Dzielnicy" w pozycji "Transmisje Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ". Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ proszeni są o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 25 stycznia 2022 r. (wtorek) do godz. 16.00.

 • STY
  18

  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 25 stycznia 2022 r. (wtorek) na godz. 16.30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie w trybie zdalnym. Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Omówienie istotnych naruszeń porządku publicznego na ul. Kępnej. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy za lata 2019-2022. Sprawy różne. Zamknięcie posiedzenia. Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Komisji proszone są o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) do godz. 16.00.

 • STY
  17

  Instalacje OZE

  W związku z bardzo dużym zainteresowaniem dotacjami na wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej (OZE), limit środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie m.st. Warszawy w 2022 r. został wyczerpany. Z uwagi na obostrzenia wynikające z uchwały antysmogowej (konieczność wymiany do końca 2022 r. źródeł ciepła na paliwo stałe niespełniających wymogów dla klas 3, 4 lub 5, czyli tzw. „kopciuchów”), środki z budżetu m.st. Warszawy przeznaczone na dotacje na ochronę powietrza w 2022 r. zostają skierowane głównie na likwidację „kopciuchów”. Zgodnie z zasadami udzielania dotacji, które zostały określone w tzw. uchwale dotacyjnej (uchwała nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z 26 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej), od 1 września 2022 r. przyjmowane będą wnioski o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegających na wykorzystaniu OZE w 2023 r. Istnieje zatem możliwość otrzymania dotacji w przyszłym roku, pod warunkiem, że realizacja inwestycji nie zostanie rozpoczęta przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji. W przypadku ograniczonych środków finansowych, dotacje udzielane będą z uwzględnieniem daty wpływu wniosków do Urzędu m.st. Warszawy. Tym samym, wcześniejsze złożenie wniosku zwiększa szansę na uzyskanie dotacji. Dziękujemy Państwu za zaangażowanie na rzecz poprawy jakości powietrza i rozwoju nowoczesnej, rozproszonej energetyki oraz za gotowość do współdziałania z m.st. Warszawą przy transformacji energetycznej naszego Miasta. Serdecznie zachęcamy do złożenia nowego wniosku w kolejnym naborze, który rozpocznie się już 1 września 2022 r.

 • STY
  13

  Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy

  Na 18 stycznia 2022 r. (wtorek) na godz. 16.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Założenia Akcji „ Zima w mieście 2022 r.” w dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy. 4. Zamknięcie posiedzenia. Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Komisji proszone są o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 17 stycznia 2022 r. (poniedziałek) do godz. 16.00.

 • STY
  05

  Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 11 stycznia 2022 r. (wtorek) na godz. 16.00 zostało zwołane posiedzenie Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym. Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy o stanie przygotowań do powrotu dzieci do szkół po przerwie związanej z obostrzeniami. Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy dotycząca plan naboru do szkół ponadpodstawowych w latach 2022-2023. Omówienie kwestii podwyżek dla pracowników administracji w placówkach oświatowych oraz ustalenie wspólnego standardu ich wynagradzania w całej Dzielnicy i Warszawie. Sprawy różne. Zamknięcie posiedzenia. Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Komisji proszone są o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 10 stycznia 2022 r. (poniedziałek) do godz. 16.00.