Praga-Północ Dzielnica m.st. Warszawy

Komunikaty i ogłoszenia

 • SIE
  02

  Wznowienie obrad LI Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  9 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godz. 16.15 wznowione zostaną obrady LI Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Dzielnicy Praga-Północ do oglądania transmisji na stronie internetowej Urzędu. Będzie ona dostępna w menu głównym w zakładce "Władze Dzielnicy" w pozycji "Transmisje Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ". Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ proszone są o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 8 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) do godz. 16.00.

 • LIP
  07

  LI Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na wniosek grupy radnych zwołana została LI Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy na 13 lipca 2022 r. (środa) na godz. 11.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Zmiany w składach komisji Rady Dzielnicy. Interpelacje i zapytania radnych. Wnioski i sprawy różne. Zamknięcie Sesji. Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Dzielnicy Praga-Północ do oglądania transmisji na stronie internetowej Urzędu. Będzie ona dostępna w menu głównym w zakładce "Władze Dzielnicy" w pozycji "Transmisje Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ". Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ proszone są o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 12 lipca 2022 r. (wtorek) do godz. 16.00.

 • LIP
  07

  Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 14 lipca 2022 r. (czwartek) na godz. 16.30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie w trybie hybrydowym – stacjonarnie w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ oraz zdalnie. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia, Przyjęcie porządku obrad, Przyjęcie stanowiska w sprawie wniosku Pana * dotyczącego odwołania od uchwały nr 6951/2022 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony, Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora LXXVI LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie wniesionej przez Panią *, Zamknięcie posiedzenia. * W projekcie porządku obrad wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk osób skarżących zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 • LIP
  04

  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 11 lipca 2022 r. (poniedziałek) na godz. 17.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ przy ul. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektów ruchu drogowego na podwórkach i terenach wewnątrzosiedlowych uwzględniając funkcjonowanie Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na terenie dzielnicy Praga-Północ. Przeniesienie małej architektury - na stałe zamontowanego stołu szachowego i do tenisa stołowego łącznie z ławkami, które usytuowane są pomiędzy budynkami Jagiellońska 50 i 54. Zagrożenia dla bezpieczeństwa pieszych na chodnikach w sezonie jazdy na rowerach, hulajnogach i rolkach: ul. Jagiellońska na odcinku: Okrzei -Kępna ul. Jagiellońska na odcinku: Ratuszowa- przystanek tramwajowy Ratuszowa ZOO 01 do ul. Jagiellońska 35, przy murze ogrodzenia kościoła MBL, ul. Jagiellońska str. parzysta Ratuszowa – Rondo Starzyńskiego ul. Targowa od ul. Białostockiej do Targowej 50/52- niedokończona ścieżka rowerowa. Sprawy różne. Zamknięcie posiedzenia.

Święto Ulicy Stalowej 2022