Praga-Północ Dzielnica m.st. Warszawy

Komunikaty i ogłoszenia

 • LIS
  25

  Posiedzenie Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 1 grudnia 2022 r. (czwartek) na godz. 17.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę nr XXVI/657/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Pelcowizny i Śliwic. Wyrażenie stanowiska odnośnie projektowanych zmian z zagospodarowaniu terenu pasa drogowego ul. Łomżyńskiej oraz ul. Jadowskiej. Sprawy różne, wolne wnioski. Zamknięcie posiedzenia.

 • LIS
  23

  I sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Zakończyły się wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy. Uczniowie każdej z praskich szkół, którzy ukończyli 13 lat, mogli wybrać swojego przedstawiciela do Młodzieżowej Rady. Mieszkańcy Dzielnicy, którzy uczą się poza Pragą-Północ również mogli zgłosić swoją kandydaturę. I sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Północ zwołana została na 1 grudnia 2022 r. (czwartek) na godz. 16.00. Sesja odbędzie się w sali nr 210 na II piętrze Urzędu Dzielnicy Praga-Północ przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15.

 • LIS
  21

  Wznowienie obrad LVII Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  22 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 19.00 wznowione zostaną obrady LVII Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Interpelacje i zapytania radnych Sprawy różne. Zamknięcie Sesji. Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Dzielnicy Praga-Północ do oglądania transmisji na stronie internetowej Urzędu. Będzie ona dostępna w menu głównym w zakładce "Władze Dzielnicy" w pozycji "Transmisje Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ".

 • LIS
  16

  LVII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na wniosek radnych zwołana została LVII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się 17 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Interpelacje i zapytania radnych Sprawy różne. Zamknięcie Sesji. Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Dzielnicy Praga-Północ do oglądania transmisji na stronie internetowej Urzędu. Będzie ona dostępna w menu głównym w zakładce "Władze Dzielnicy" w pozycji "Transmisje Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ".

Miejskie kamienice podłączone do sieci ciepłowniczej!