Praga-Północ Dzielnica m.st. Warszawy

Komunikaty i ogłoszenia

 • MAR
  07

  Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 14 marca 2023 r. (wtorek) na godz. 16.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie obrad. Przyjęcie porządku obrad. Informacja przedstawicieli placówek oświatowych o sposobach realizacji edukacji zdrowotnej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych dotyczącej m.in. używek, alkoholu, papierosów, narkotyków. Informacja przedstawicieli placówek oświatowych dotycząca problematyki związanej z handlem narkotykami w bezpośredniej bliskości placówek oświatowych. Informacja Zarządu na temat postępu prac związanych z budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 73. Przyjęcie stanowiska przez Komisję Oświaty i Komisję Polityki Społecznej dotyczącego przyznania dyrektorom szkół środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli na etat a nie na osobę. Przyjęcie stanowiska przez Komisję Oświaty i Komisję Polityki Społecznej dotyczącego zwiększenia środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli szkół, w tym nauczycieli pełniących funkcje kierownicze i doradców metodycznych oraz wychowawczyń przedszkoli z 600 do 750 złotych miesięcznie brutto. Sprawy różne. Zamknięcie obrad.

 • LUT
  24

  Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 1 marca 2023 r. (środa) an godz. 17.30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania załącznika Dzielnicy Praga-Północ miasta stołecznego Warszawy do Uchwały nr LVIII/1830/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok z późniejszymi zmianami. (uchwała Zarządu Dzielnicy 9143/2023 z dnia 17.02.2023 r.) Sprawy różne. Zamkniecie posiedzenia.

 • LUT
  23

  LXI Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 2 marca 2023 r. (czwartek) na godz. 17.00 zwołana została LXI Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu nr LIX z 17.01.2023 r. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania załącznika Dzielnicy Praga-Północ miasta stołecznego Warszawy do Uchwały nr LVIII/1830/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok z późniejszymi zmianami. (druk nr 403) Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały LXXIV/2455/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2023 rok z późniejszymi zmianami. (druk nr 404) Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały LXXIV/2455/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2023 rok z późniejszymi zmianami. (druk nr 405) Informacja Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie sytuacji pracowników żłobków na terenie Pragi-Północ. Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy na temat podłączenia do miejskiej sieci CO budynków, które dotychczas miały nieuregulowany stan prawny, w tym budynku przy ul. Grodzieńskiej 65 (siedziba KARAN). Przyjęcie stanowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości gruntowych, na których znajdują się budynki mieszkalne. (druk nr 406) Przyjęcie stanowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia w Warszawie stref „Tempo30”. (druk nr 407) Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. (druk nr 408) Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zmian w składach osobowych komisji. (druk nr 409) Interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski i sprawy różne. Zamknięcie Sesji. Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Dzielnicy Praga-Północ do oglądania transmisji na stronie internetowej Urzędu. Będzie ona dostępna w menu głównym w zakładce "Władze Dzielnicy" w pozycji "Transmisje Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ".

 • LUT
  23

  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 6 marca 2023 r. (poniedziałek) na godz. 16.15 zwołane zostało posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Bezpieczeństwo na Pradze-Północ w roku 2022 – statystyki Policji oraz Straży Miejskiej. Problemy zgłaszane przez mieszkańców ul. Stalowej 50. Przyjęcie stanowiska Komisji w sprawie sugestii zmian w układzie przystanków, omawianych wspólnie z ZTM. Przyjęcie stanowiska Komisji w sprawie strefy „Tempo 30”. Sprawy różne. Zamknięcie posiedzenia.

Najpiękniej na Pradze-Północ!