Praga-Północ Dzielnica m.st. Warszawy

Komunikaty i ogłoszenia

 • LIS
  24

  Posiedzenie wspólne Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 1 grudnia 2023 r. (piątek) na godz. 16.15 zwołane zostało posiedzenie wspólne Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Informacja Zarządu Dzielnicy w sprawie funkcjonowania przychodni Volta przy ul. Kijowskiej 7. Informacja przedstawiciela Prezydenta m.st Warszawy w sprawie budowy przejść w murze szpitala Praskiego od strony ul. Panieńskiej. Informacja SZPZLO Warszawa Praga-Północ w sprawie likwidacji apteki przy ul. Jagiellońskiej 34. Sprawy różne. Zamknięcie posiedzenia.

 • LIS
  21

  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 27 listopada 2023 r. (poniedziałek) na godz. 16.30 zwoałen zostało posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenue odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Zaopiniowanie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie utworzenia Kolonii „Panieńska”, nadania jej statutu i określenia granic. Problemy związane z bezpieczeństwem na prywatnej części Bazaru Różyckiego oraz ul. Brzeskiej. Informacja Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami oraz Veolia Energia Warszawa S.A. na temat harmonogramu podłączeń do C.O. do końca roku 2023 oraz do czerwca 2024. Sprawy różne. Zamknięcie posiedzenia.

 • LIS
  10

  Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 14 listopada 2023 r. (wtorek) na godz. 16.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali 210 na II piętrze Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Informacja z wykonania budżetu za miesiąc wrzesień 2023 r. Zaopiniowanie zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały LXXIV/2455/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2023 rok z późniejszymi zmianami. (uchwała Zarządu Dzielnicy 10684/2023 z dnia 23.10.2023 r.) Zaopiniowanie zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały LXXIV/2455/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2023 rok z późniejszymi zmianami. (uchwała Zarządu Dzielnicy 10795/2023 z dnia 03.11.2023 r.) Sprawy różne. Zamkniecie posiedzenia.

 • LIS
  07

  LXXI Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 14 listopada 2023 r. (wtorek) na godz. 17.00 zwołana została LXXI Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu nr LXX z 17.10.2023 r. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały LXXIV/2455/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2023 rok z późniejszymi zmianami. (druk nr 465) Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały LXXIV/2455/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2023 rok z późniejszymi zmianami. (druk nr 466) Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie utworzenia Kolonii „Ząbkowska”, nadania jej statutu i określenia granic oraz uchylenia niektórych uchwał Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. (druk nr 467) Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu na terenie m.st. Warszawy. (druk nr 468) Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Mieszkańca na działanie Dyrektora XX Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Warszawie. (druk nr 469) Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Rodziców na działanie Dyrektora Przedszkola Nr 184 w Warszawie. (druk nr 470) Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Rodzica na działanie Dyrektora Przedszkola Nr 184 w Warszawie. (druk nr 471) Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Mieszkanki na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 50 w Warszawie. (druk nr 462) Interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski i sprawy różne. Zamknięcie Sesji. Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Dzielnicy Praga-Północ do oglądania transmisji na stronie internetowej Urzędu. Będzie ona dostępna w menu głównym w zakładce "Władze Dzielnicy" w pozycji "Transmisje Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ".

Festiwal Twórczości Janusza Kondratowicza