Praga-Północ Dzielnica m.st. Warszawy

 • Aqua Aerobik na Pradze-Północ

  Następne wydarzenia:

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

  Do 12 grudnia zapraszamy na bezpłatne zajęcia z aqua aerobiku na basenie DOSiR.

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • GRU
  03

  Zachowaj ostrożność przy kontaktach z kotami wolno żyjącymi

  W województwie mazowieckim, również w Warszawie i jej okolicach, od początku roku 2021 stale przyrasta liczba stwierdzonych przypadków wścieklizny u zwierząt. Większość z nich dotyczy lisów, jednak chorobę potwierdzono m. in. również u kilku kotów oraz psów. W połowie listopada 2021 r. w m.st. Warszawie jako obszary zagrożone wskazano dzielnice Wawer, Wesoła (gdzie choroba występowała już wcześniej), a także Rembertów, część Targówka (ograniczoną od zachodu ul. Radzymińską) i Pragi-Południe (ograniczoną od południa linią kolejową przebiegającą wzdłuż ul. Makowej). Do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie trafiają psy i koty z całego terenu m. st. Warszawy oraz z kilku okolicznych gmin. Wiąże się to z ryzykiem przywiezienia do Schroniska zwierzęcia o nieznanej historii z obszaru zagrożonego występowaniem wścieklizny. 30 listopada 2021 r. do Schroniska dotarła informacja o potwierdzeniu choroby u kota, który trafił do Schroniska 24 listopada z terenu dzielnicy Wawer po uprzednim pogryzieniu mieszkanki dzielnicy, i który zmarł nieco ponad dobę później. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie współpracuje w sprawie z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Warszawie oraz Państwową Inspekcją Sanitarną (sanepidem). Przydatne linki: https://warszawa19115.pl/-/uwaga-wscieklizna- https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/wscieklizna https://www.gov.pl/web/gis/wscieklizna https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/kolejne-przypadki-wscieklizny-u-lisow-wolno-zyjacych-na-terenie-wojewodztwa-mazowieckiego

 • GRU
  01

  XL Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na wniosek grupy radnych złożony w dniu 24.11.2021 r., Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Północ zwołałnbspXL Sesję Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy na dzieńnbsp 1 grudnia 2021 r. nanbspgodz. 18.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Pani Elżbiety Kowalskiej-Kobus. Interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski i sprawy różne. Zamknięcie Sesji. Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Dzielnicy Praga-Północ do oglądania transmisji na stronie internetowej Urzędu. Będzie ona dostępna w menu głównym w zakładce "Władze Dzielnicy" w pozycji "Transmisje Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ". Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ proszeni są o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 1 grudnia 2021 r. (środa) do godz. 14.00. nbsp

 • LIS
  26

  Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 9nbspgrudnia 2021 r. (czwartek) na godzinę 17.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym. Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Informacja z wykonania budżetu za wrzesień i październik 2021 r. Zaopiniowanie zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały XLII/1280/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok z późniejszymi zmianami. (uchwała Zarządu Dzielnicy 6189/2021 z dnia 08.11.2021 r.) Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy. Sprawy różne. Zamkniecie posiedzenia. Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Komisjinbspproszonenbspsą o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 8nbspgrudnianbsp2021 r. (środa) do godz. 16.00.

 • LIS
  26

  Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 7 grudnia 2021 r. (wtorek) na godzinę 16.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym. Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania dzielnicomnbspm.st. Warszawy do wykonywania zadań i kompetencji m.st. Warszawy. Zaopiniowanie uchwały zawartej w pkt. 3 powyższego porządku obrad w zakresie związanymnbspz obszarem spraw społecznych. Zamknięcie posiedzenia. Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Komisjinbspproszonenbspsą o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 6nbspgrudnianbsp2021 r. (poniedziałek) do godz. 16.00.

 • LIS
  24

  Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 1 grudnia 2021 r. (środa) na godz. 16.00 zostało zwołane posiedzenie Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym. Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy. Sprawy różne. Zamknięcie posiedzenia. Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Komisjinbspproszonenbspsą o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 30nbsplistopada 2021 r. (wtorek) do godz. 16.00.