null

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na 06 października 2022 r. (czwartek) na godz. 16.30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie w trybie zdalnym.

 

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Informacja Zarządu Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy dotycząca Programu Wspierania

     Rodziny w m. st. Warszawie na lata 2022-2024.

4.  Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu

     Wspierania Rodziny w m. st. Warszawie na lata 2022-2024.

5.  Stanowisko Komisji Polityki Społecznej Rady Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy

     dotyczące zaopiniowania projektu Uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie przyjęcia 

     Programu Wspierania Rodziny w m. st. Warszawie na lata 2022-2024.

6.  Informacja Zarządu Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy na temat likwidacji Domu

     Samotnej Matki funkcjonującej w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy

     Praga Północ m. st. Warszawy.

7.  Zamknięcie posiedzenia.

 

Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Komisji proszone są o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl 06 października 2022 r. (czwartek) do godz. 12.00.