null

Bezpieczeństwo na Pradze. Spotkanie mieszkańców z policjantami

Drukuj otwiera się w nowej karcie
zdjęcie przedstawia salę w budynku, w której siedzi dużo ludzi odwróconych plecami.

,,Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ" - pod takim hasłem odbyła się debata zorganizowana przez Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI. Celem spotkania było zdiagnozowanie potrzeb lokalnej społeczności oraz podjęcie przez funkcjonariuszy odpowiednich starań poprawiających bezpieczeństwo na Pradze-Północ.

To kolejne spotkanie organizowane przez funkcjonariuszy Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI. Rozpoczęto je od podsumowania dotychczasowych działań służb – podjętych po sygnałach ze strony mieszkańców. Dotyczyły one głównie kwestii parkowania przed przejściami dla pieszych, spożywania alkoholu w obrębie sklepów, nanoszenia wulgarnych napisów na budynkach i gromadzenia się osób na klatkach schodowych. Policjanci przedstawili mieszkańcom działania, które podjęli w tym zakresie na przestrzeni ostatnich miesięcy. 

Strażnicy miejscy omówili kwestie związane z parkowaniem pojazdów, przypomnieli o zaostrzeniu kar za niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Z kolei strażacy zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa mogące wystąpić w sezonie grzewczym oraz apelowali o wyposażenie domów w czujniki dymu.

Pare osób siedzi przy stole, na którym jest woda i długopisy. Jedna osoba mówi do mikorfonu.
 

Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI mł. insp. Paweł Glinka podkreślił ogromną rolę współpracy mieszkańców z policją w celu poprawy bezpieczeństwa w dzielnicy. Zachęcał do informowania dzielnicowych o wszelkich niepokojących zdarzeniach, a także do udziału w cyklicznych spotkaniach organizowanych przez spółdzielnie i administracje, które również mają na celu właściwą wymianę informacji o niepokojących zdarzeniach.

Naczelnik Wydziału Prewencji nadkom. Mariusz Skiba przypomniał o możliwości dokonywani zgłoszeń za pośrednictwem aplikacji "Moja Komenda" i Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zachęcił wszystkich do korzystania z tych narzędzi.

Główna część debaty należała do mieszkańców, którzy przedstawili swoje postulaty dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazywali obszary, w których wymaga ono poprawy. Dotyczyły one głównie nielegalnego handlu papierosami, osób bezdomnych koczujących na klatkach schodowych, osób grupujących się na skwerach i w rejonie placów zabaw spożywających alkohol, zaśmiecających i zanieczyszczających teren publiczny. Poprosili również o częstsze kontrole podwórzy przez umundurowane patrole piesze.

Dużo uwagi poświęcono problemowi osób bezdomnych. Służby i instytucje współpracujące wskazały, jakie są możliwości pomocy takim osobom oraz rozwiązania, jeśli dopuszczają się one naruszenia przepisów prawa.

Kierownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zachęcił mieszkańców do udziału w cyklicznych spotkaniach w ramach programu "Bezpieczne Osiedle" oraz korzystania z aplikacji 19115. 

na pierwszym planie stoi policjant trzymający dokumenty. Po jego prawej i lewej stronie widać ludzi, którzy siedzą na krzesłach. Wszyscy znajdują się w budynku.