null

Biblioteka Publiczna im. Ks. Jana Twardowskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ul. Skoczylasa 9

tel.: (+48) 22 818 60 13

http://www.bppn.waw.pl/

Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy jest samodzielną jednostką organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury. Biblioteka posiada osobowość prawną. Organizatorem Biblioteki w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) jest miasto stołeczne Warszawa. Biblioteka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy.

Funkcje i zadania Biblioteki

Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Do zadań Biblioteki należy:

 • gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego terenu działania,

 • wypożyczanie zbiorów bibliotecznych do domu, udostępnianie na miejscu z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,

 • prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,

 • popularyzacja książek i czytelnictwa,

 • sprawowanie nadzoru nad filiami bibliotecznymi i punktami bibliotecznymi, udzielanie ich personelowi pomocy organizacyjnej i merytorycznej,

 • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami i towarzystwami w celu rozwijania i zaspokajania oświatowych i kulturalnych potrzeb mieszkańców,

 • doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,

 • inne działania wynikające z potrzeb mieszkańców oraz realizacji polityki oświatowej, kulturalnej, informacyjnej m.st. Warszawy oraz upowszechniania wiedzy i kultury.

Misja Biblioteki

Biblioteka stanowi centrum kultury, edukacji i informacji - otwarte na potrzeby środowiska lokalnego. Zapewnienia profesjonalny poziom usług oraz buduje pozytywny wizerunek w swoim wielokulturowym środowisku. Misją biblioteki jest udostępnianie zasobów i świadczenie usług (różnorodnymi metodami i środkami), służących zaspakajaniu potrzeb jednostek i grup w zakresie edukacji informacji i rozwoju osobistego. Ważnym zadaniem tej misji jest także edukacja i przygotowanie małych dzieci do bardzo wczesnych kontaktów z książką i biblioteką, jak również pomoc w rozwijaniu umiejętności samokształcenia uczniów i studentów, a także ochrona i zachowanie zbiorów dla pożytku przyszłych pokoleń. Biblioteka to miejsce kultywowania i utrwalania dziedzictwa narodowego, kultury i tradycji poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez. Przyszłość Biblioteki Publicznej to rozwijanie się w formie hybrydowej, łączącej elementy biblioteki tradycyjnej i elektronicznej.

Zbiory biblioteki


Biblioteka realizuje swoje cele statutowe udostępniając zbiory i prowadząc działalność informacyjną.

Księgozbiór Biblioteki ma charakter uniwersalny. Obejmuje wydawnictwa polskie i obcojęzyczne ze wszystkich dziedzin wiedzy.

Stan księgozbioru na koniec 2012 r. wynosił 310 804 woluminów. Biblioteka systematycznie uzupełnia zbiory literaturą o trwałej wartości. Księgozbiór wzbogacają wybrane dzieła obcojęzyczne, ze szczególnym uwzględnieniem encyklopedii, słowników i innych wydawnictw informacyjnych.

W księgozbiorze Biblioteki znajdują się książki i czasopisma stanowiące interesujący zbiór klasyki literatury dziecięcej, edycje o ciekawej szacie graficznej, encyklopedie, leksykony dla dzieci, oraz czasopisma poświęcone literaturze dziecięcej.

Codziennie można skorzystać z bogatej oferty gazet i czasopism.

W Bibliotece gromadzone są również zbiory specjalne (filmy, książka mówiona, muzyka i programy multimedialne). Największą część księgozbioru stanowi beletrystyka: powieść obyczajowa, psychologiczna, sensacyjna, ale są również książki historyczne, podróżnicze, reportaże, wspomnienia oraz książki popularnonaukowe.

Udostępnianie

Ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać wszyscy stali mieszkańcy Pragi Północ, osoby uczące się i pracujące na terenie Dzielnicy oraz pozostali mieszkańcy Warszawy i okolic lecz dopiero po wpłaceniu stosownej kaucji. Warunkiem wypożyczenia książki jest podpisanie zobowiązania oraz uzyskanie Karty Czytelnika.

We wszystkich placówkach jest wolny dostęp do półek - czytelnicy mogą wybierać książki sami lub korzystać z pomocy bibliotekarza. 

O zbiorach praskich bibliotek informuje elektroniczny Katalog ALEPH, który jest wiodącym, zintegrowanym systemem, najlepiej dostosowanym do specyficznych potrzeb dzisiejszych bibliotek. Jego zaleta to dostarczanie użytkownikom najaktualniejszych informacji szybko, wydajnie i w przyjazny sposób.

Internet

Internet to największa globalna sieć, do zadań której należy łączenie milionów użytkowników na całym świecie. Biblioteki praskie otwarte na potrzeby stale rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego wychodzą naprzeciw potrzebom swoich czytelników, oferując im dostęp do Internetu. Usługa ta ma na celu zaspokojenie potrzeb edukacyjnych i informacyjnych obywateli oraz dostarczanie nowych możliwości dostępu do zautomatyzowanych katalogów, zasobów, archiwów i serwisów informacyjnych.

Biblioteki oferują specjalny program zajęć komputerowych skierowany do seniorów zapewniając im wszechstronną naukę obsługi komputera i Internetu.

Z Internetu może korzystać każdy potrzebujący dostępu do informacji.

Biblioteka pełni rolę platformy intelektualnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, które w Polsce tworzy się zgodnie z zasadą wizerunku nowoczesnej biblioteki. Działania praskich bibliotek wykraczają poza wypożyczanie książek, to właśnie tu każdy użytkownik może realizować swoje pasje, pogłębiać zainteresowania i podejmować inicjatywy wspólnie z innymi. Biblioteka jest więc miejscem wyjątkowym, w którym sztuka i człowiek czują się jak u siebie.

Nasza Biblioteka to lokalne centrum informacji, to brama do wiedzy i kultury szeroko otwarta na potrzeby wszystkich obywateli.

Instytucje podległe:
 1. Czytelnia Naukowa nr X
  ul. Skoczylasa 9
  tel.: (+48) 22 619-32-96 wew. 30
  czytnauk@bppn.waw.pl

 2. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 59
  ul. Radzymińska 50
  tel.: (+48) 22 818-49-00
  bdz59@bppn.waw.pl

 3. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 8
  ul. Ząbkowska 23/25
  tel.: (+48) 22 619-16-97
  bdz8@bppn.waw.pl

 4. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 50
  ul. Skoczylasa 9
  tel.: (+48) 22 619-32-96 wew. 37
  wyp41@bppn.waw.pl

 5. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 41
  ul. Skoczylasa 9
  tel.: (+48) 22 818-09-00
  wyp41@bppn.waw.pl

 6. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 101
  ul. Ząbkowska 23/25
  tel.: (+48) 22 619-81-22
  wyp101@bppn.waw.pl

 7. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 102
  ul. Jagiellońska 47E
  tel.: (+48) 22 404-55-55
  wyp102@bppn.waw.pl

 8. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 136
  ul. Szanajcy 14
  tel.: (+48) 22 619-03-52

 9. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 4
  ul. Radzymińska 50
  tel.: (+48) 22 818-75-65
  wyp4@bppn.waw.pl

 10. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 56
  ul. Inżynierska 10
  tel.: (+48) 22 619-47-85
  wyp56@bppn.waw.pl

 11. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 6
  ul. Strzelecka 21/25
  tel.: (+48) 22 619-15-26
  wyp6@bppn.waw.pl