null

Rozpoczęła się budowa mostu pieszo-rowerowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grafika przedstawiająca projekt kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę.

Od przygotowania terenu po prawej stronie Wisły zaczęła się budowa mostu pieszo-rowerowego na Pragę. Wykonawca usunął ok. 40 drzew i zarośla z terenu placu budowy. Urząd Dzielnicy Praga-Północ zawnioskował o rekompensatę przyrodniczą. Wykonawca będzie musiał posadzić 60 nowych drzew. Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska przygotowali listę gatunków odpowiadających za utrzymanie naturalnego drzewostanu w siedlisku łęgowym.

Most połączy Bulwary Wiślane z Pragą na wysokości ulic Karowej na lewym brzegu i Okrzei na prawym brzegu. Budowa potrwa ponad dwa lata. Po stronie Śródmieścia przeprawę trzeba „tylko” wpiąć w istniejącą infrastrukturę. Inaczej sprawa wygląda naprzeciwko, gdzie przybrzeżny teren jest zarośnięty.
 

Będzie nowa zieleń

 
 
Grafika przedstawiająca długości warszawskich mostów.
 

Od usuwania kolidującej roślinności na początku stycznia rozpoczął prace wykonawca inwestycji. Firma Budimex wycięła ok. 40 drzew, w większości w różnym stopniu choroby, oraz 5606 m kw. krzewów i zarośli. Wycinka została przeprowadzona pod nadzorem przyrodniczym, po wykonaniu oględzin terenu. Inwestycja wymagała od nas uzyskania zezwoleń i zgód w instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, które sprawdziły, o jakiej porze roku można takie prace prowadzić i czy będą miały istotny wpływ na ekosystem.

Ponieważ most powstanie z myślą o pieszych i rowerzystach, jego rozmiary będą mniejsze od konstrukcji przeznaczonych dla ruchu samochodowego – tym samym ingerencja w zieleń była niewielka. Dla porównania przy budowie mostu Północnego pod topór poszło ok. 3 tys. drzew. W przypadku budowy mostu Południowego w ramach Południowej Obwodnicy Warszawy konieczną wycinkę liczono nie tyle w sztukach drzew, co określając powierzchnię do oczyszczenia.

Po przygotowaniu terenu wykonawca rozpocznie pomiary geodezyjne i wyrównywanie terenu, w miarę warunków pogodowych. Ciężki sprzęt taki jak m.in. dźwigi pojawi się na miejscu najwcześniej w marcu. Prace budowlane rozkręcą się na wiosnę.

Budowa potrwa dwa lata i będzie prowadzona w stopniu jak najmniej inwazyjnym dla przyrody. Będzie się odbywała pod nadzorem ornitologicznym. Planowane jest wykonanie lęgowisk zastępczych dla ptaków w postaci budek lęgowych umiejscowionych na podporach mostu.

Urząd Dzielnicy Praga-Północ zawnioskował o rekompensatę przyrodniczą. Wykonawca będzie musiał posadzić 60 nowych drzew. Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska przygotowali listę gatunków odpowiadających za utrzymanie naturalnego drzewostanu w siedlisku łęgowym. 58 drzew zostanie zasadzonych poza obszarem inwestycji, będą to m.in. klony polne ‘Elsrijk’, dęby błotne i graby pospolite, i krzewy, tj. tawuła japońska i dereń biały. W bliskim sąsiedztwie przeprawy powstanie także zieleniec o powierzchni 5,3 tys. m kw., składający się z 2 drzew i licznych krzewów. 
 

Na kształt błyskawicy

 
Infografika przedstawiająca dane techniczne kładki pieszo-rowerowej.
 

Projekt nowej przeprawy był gotowy na początku 2021 r. Przygotowała go pracownia Schuessler-Plan Inżynierzy. Zarząd Dróg Miejskich wyłonił ją w międzynarodowym konkursie architektonicznym. Forma mostu będzie atrakcyjna i odporna na działanie sił przyrody.

Jednopoziomowy most ma się wspierać na siedmiu podporach z żelbetu. Na lewym brzegu, przed ostatnim filarem, przeprawa będzie się poszerzać. Rozdzieli na dwie rampy, które zostaną przerzucone nad bulwarami na wysokości chodnika Wybrzeża Kościuszkowskiego. Pomiędzy rampami zaplanowano schody dwubiegowe ze spocznikiem. Będą wbudowane w taras bulwaru. Most zostanie wykonany ze stali pokrytej farbą, która imituje kolor kortenu. Taki materiał i powłoka są bardziej odpowiednie ze względu na dużą wilgotność nad rzeką.

Nowy most będzie się rozciągać na długości 452 m i pod tym względem stanie się jedną z najdłuższych tego typu przepraw na świecie. Szerokość konstrukcji wygiętej na kształt błyskawicy będzie zmienna i w najwęższym punkcie wyniesie 6,9 m, a nad nurtem rzeki rozszerzy się do 16,3 m. Piesi spacerem pokonają przeprawę w ciągu 6 minut, rowerzyści przejadą ją w 2 minuty.

Na moście nie będzie podziału na strefę pieszą i rowerową. Minimalna przestrzeń użytkowa zaplanowana to 6 m, a na węższej rampie po stronie lewobrzeżnej – 3,5 m. Na przeprawie znajdą się dwie „strefy wypoczynkowe” z drewnianymi siedziskami. Oświetlenie obiektu zapewnią źródła światła umieszczone w balustradach. Most zostanie też objęty monitoringiem.

Koszt inwestycji to 120 mln 961 tys. zł brutto. Wybrana przez nas oferta Budimeksu była o blisko 60 mln zł tańsza od wstępnego kosztorysu inwestorskiego, który opiewał na 176 mln zł.

ZDM uruchomił stronę internetową, na której będą się pojawiać bieżące informacje z budowy. Zachęcamy do oglądania.