null

Budżet obywatelski - spotkanie otwarcia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy na spotkania otwarcia w formie on-line, w trakcie których poznacie m.in. zasady zbliżającej się edycji budżetu obywatelskiego.

Już niedługo, bo 1 grudnia br., startuje kolejna edycja budżetu obywatelskiego w Warszawie. Mieszkańcy i mieszkanki stolicy znowu będą mogli zgłosić swoje pomysły i współdecydować o tym, jak zmieni się Warszawa.

Budżet Obywatelski to proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy decydują o tym, na co przeznaczyć część budżetu Warszawy. Warszawiacy, co roku wymyślają i zgłaszają projekty, a następnie wybierają w głosowaniu te, które zostaną zrealizowane. W ten sposób wspólnie decydują o tym, co powstanie w najbliższej okolicy, w kilku dzielnicach lub w całej Warszawie.

Zapraszamy na spotkanie on-line rozpoczynające 9.edycję budżetu obywatelskiego: 

1 grudnia (środa) w godz. 18.00-20.00 

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Chcemy porozmawiać o zasadach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego przekazać poinformacje o zasadach rozpoczynającej się edycji budżetu obywatelskiego w tym m.in.: 

  • Jakiego typu projekty możesz zgłosić do budżetu obywatelskiego? 

  • Jak wygląda harmonogram najbliżej edycji? 

  • Z jakiego wsparcia możesz skorzystać na etapie składania projektów? 

Spotkanie będzie podzielone na dwie części: 

  1. prezentacja ogólna o zasadach budżetu obywatelskiego w najbliższej edycji, dyskusja, odpowiedzi na pytania 
  2. podział na pokoje dzielnicowe; prezentacja form wsparcia dla mieszkańców w dzielnicach.

Aby otrzymać link do spotkania, napisz na adres bo@um.warszawa.pl.

budżet obywatelski - spotkanie otwarcia