null

Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Naczelnik

Beata Kaciubska-Mielnik

ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

tel.: (+48) 22 443 80 66, (+48) 22 443 81 48

fax: (+48) 22 443 81 68

e-mail: pragapolnoc.baiso@um.warszawa.pl

Zakres działań:

Wykonywanie zadań w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, praw jazdy, rejestracji pojazdów.

Dział Rejestracji Pojazdów i Wydawania Uprawnień

Kierownik

Daniel Olędzki

  • WOM - stanowisko nr 5

- Składanie wniosków o wydanie prawa jazdy

- Odbiór praw jazdy

- Odbiór dowodów rejestracyjnych

tel.: (+48) 22 443 80 54, (+48) 22 443 80 53, (+48) 22 443 80 67

  • WOM stanowisko nr 6,7,8,9

- Wszelkie sprawy związane z rejestracją pojazdów.

tel.: (+48) 22 443 81 48

  • pok. 228

- Prowadzenie postępowań w zakresie rejestracji pojazdów

tel:. (+48) 22 443 80 55

fax: (+48) 22 443 81 68

  • pok. 229

- Prowadzenie postępowań w zakresie praw jazdy

tel.: (+48) 22 443 80 56, (+48) 22 443 80 57

Dział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

Kierownik

Kamila Rewerska

tel.: (+48) 22 44 37 900 wew. 1

tel.: (+48) 22 44 38 066

  • WOM - stanowisko nr 2, 3, 4

- Składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego

  1. Wydawanie dowodu osobistego po raz pierwszy

  2. Wymiana dowodu osobistego

  3. Wydanie dowodu osobistego w razie jego utraty

- Odbiór dowodu osobistego

- Pozyskiwanie danych z archiwum dowodów osobistych

- Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące

- Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 3 miesięcy

- Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące

- Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące

- Zameldowanie na pobyt stały

- Wymeldowanie z pobytu stałego

  • pok. 231

- Uchylenie czynności materialno-technicznej zameldowania

- Uchylenie czynności materialno-technicznej wymeldowania

- Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

- Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej.

  • pok. 232

- Udostępnianie danych z ewidencji ludności