null

Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

p. o. Dyrektora

Dorota Wajszczak

ul. Kawęczyńska 44, Warszawa

tel.: (+48) 22 511 20 00

fax: (+48) 22 818 22 44

http://www.dosir.waw.pl

Zadania

Działalność statutowa – realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji, na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców Warszawy, w tym dzielnicy Praga-Północ; administrowanie obiektami sportowymi położonymi w dzielnicy Praga-Północ.