null

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy jest prowadzona przez Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. 

Właściciele nieruchomości z przydomową oczyszczalnią ścieków lub zbiornikami bezodpływowymi są zobowiązani do zgłoszenia instalacji poprzez wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego (istniejącego) zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków oraz przekazanie do Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Druki zgłoszenia dostępne są w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 w Warszawie lub bezpośrednio z załacznika poni

Wypełnione druki należy przesłać na adres:

Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa, drogą meilową: pragapolnoc.urzad@um.warszawa.pl lub złożyć osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga-Północ.

Podstawa prawna: art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Załączniki: