null

Grupa wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Do 30 listopada mieszkańcy mogą bezpłatnie skorzystać z konsultacji indywidualnych lub spotkań grupy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Mieszkańcy mogą bezpłatnie skorzystać z konsultacji indywidualnych lub spotkań z grupą wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

Osoby znajdujące się w kryzysowej sytuacji często szukają wsparcia wśród najbliższych - rodziny czy przyjaciół. Warto jednak skorzystać z konsultacji indywidualnych czy też spotkań z innymi osobami uzależnionymi lub współuzależnionymi, które na co dzień nie są nam znane. To może pomóc, aby spojrzeć na problem z innej, nowej perspektywy. Ludzie powszechnie potrzebują spójnego, wspierającego doświadczenia grupowego. Pozwala ono przełamać poczucie osamotnienia i uzyskać satysfakcję w obszarze kontaktu z realnymi osobami doświadczającymi podobnego cierpienia. Wsparcie społeczne ma ogromny wpływ na zdrowie psychofizyczne i samopoczucie człowieka, ponieważ sam fakt jego dostępności buduje poczucie bezpieczeństwa i redukuje lęk.

 

Podstawowymi czynnikami leczącymi są: uniwersalność oraz uczenie się przez obserwację. Sprzyjają rozwijaniu nowych mechanizmów radzenia sobie z trudnościami i wzmagają pojawienie się nowych strategii działania.

 

Do uczestnictwa w grupie wsparcia nikt nikogo nie zmusza. Jest to dobrowolna forma pomocy. 

 

Do 30 listopada 2021 r. mieszkańcy moga skorzystać z bezpłatnego programu oferującego konsultacje indywidualne lub zajęcia w grupie wsparcia we wtorki i środy. 

Harmonogram spotkań:

Wtorki:

  • godz. 17.00-18.00 - konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych
  • godz. 18.00-20.00 - grupa wsparcia dla osób uzależnionych

 

Środy:

  • godz. 17.00-18.00 - konsultacje indywidualne dla osób współuzależnionych
  • godz. 18.00-20.00 - grupa wsparcia dla osób współuzależnionych

 

Spotkania odbywają się w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, ul. Jagiellońska 60 lok. 90, tel. 22 741 38 10.