null

Handel obwoźny i gastronomia mobilna

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Najważniejsze informacje ogólne:

Targowiska i stanowiska handlowe w m.st. Warszawy

Handel obwoźny

Akty prawne:

Uchwała 2984/2020 z 29 kwietnia 2020 r. Zarządu Dzielnicy Praga-Północ w sprawie ustalenia wykazu miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego w Dzielnicy Praga-Północ

Zarządzenie nr 1013/2020 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie prowadzenia handlu obwoźnego na terenie m. st. Warszawy

 

Gastronomia mobilna

Akty prawne:

Uchwała nr 2943/2020 z 19 marca 2020 r. Zarządu Dzielnicy Praga-Północ w sprawie ustalenia wykazu wydzielonych obszarów, na których dopuszcza się prowadzenie obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych na terenie dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Zarządzenie nr 5848/2014 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych na terenie m.st. Warszawy

Zarządzenie nr 5979/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie określenia wykazu wydzielonych obszarów do prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej ze stoisk mobilnych w parkach i skwerach na terenie m.st. Warszawy

Targi gastronomiczne

Akty prawne:

Zarządzenie nr 5915/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie określenia wykazu wydzielonych obszarów do prowadzenia imprez gastronomiczno-plenerowych zwanych "targami gastronomicznymi" w parkach, skwerach i zieleńcach usytuowanych poza pasem drogi