null

Jaka inicjatywa lokalna w Warszawie?

Drukuj otwiera się w nowej karcie
23.01.2023 08:00 - 12.02.2023 23:55

Do 12 lutego 2023 r. zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych na temat oceny wniosków o inicjatywę lokalną.

Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do zapoznania się z proponowanymi zmianami w dotychczas obowiązujących kryteriach oceny wniosków o inicjatywę lokalną.   

W czasie konsultacji porozmawiamy o tym:

  • co brać pod uwagę przy ocenie wniosku?
  • jaką wagę nadać poszczególnym kryteriom?

Podzielić się swoją opinią można:

  • podczas spotkania online 1 lutego (środa) o godz. 18
  • mailowo na inicjatywa@um.warszawa.pl

Więcej informacji:

Dla mieszkanek i mieszkańców

Dla organizacji pozarządowych