null

Jaka strefa płatnego parkowania na placu Hallera i Szmulowiznie? / konsultacje społeczne

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ruszają konsultacje społeczne dotyczące ewentualnego wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania w okolicach placu Hallera i na Szmulowiznie. Konsultacje trwają do 19 grudnia 2021 r.

Zarząd Dróg Miejskich przygotował propozycje zmian na ulicach Pragi-Północ w związku z ewentualnym wprowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w okolicach pl. Hallera i na Szmulowiznie.

Strefa płatnego parkowania ma przede wszystkim chronić potrzeby parkingowe lokalnej społeczności. W drugiej kolejności ma pozwalać na odpłatne parkowanie dojeżdżającym spoza dzielnicy. Właśnie odpłatność ma wpływ na ograniczenie zainteresowania parkowaniem wśród przyjezdnych, zwiększając tym samym szanse na znalezienie miejsca parkingowego mieszkańcom z najbliższej okolicy.

Decyzję o zmianach granic strefy płatnego parkowania podejmują radni m.st. Warszawy. Zanim dojdzie do głosowania, Zarząd Dróg Miejskich przygotowuje analizy i projekty niezbędne do podjęcia decyzji. Aby jak najlepiej odpowiadały one potrzebom lokalnej społeczności, konsultujemy je z mieszkańcami.

Podczas konsultacji mieszkańcy będą mogli zapoznać się z koncepcją zmian organizacji ruchu i parkowania w okolicach placu Hallera i na Szmulowiznie oraz zgłosić do niej uwagi. Będą mogli również poznać wyniki pomiarów zapełnienia miejsc postojowych i ich rotacji.  Konsultacje nie dotyczą samego wprowadzenia SPPN – decyzja o ewentualnym rozszerzeniu strefy zostanie podjęta przez Radę m.st. Warszawy.

 

Harmonogram konsultacji na Pradze-Północ:

Spotkanie otwierające 8 listopada (poniedziałek) w godz. 18-20 w Pałacyku Konopackiego przy ul. Strzeleckiej 11/13

Spotkania online – youtube.com/zdmwarszawa(otwiera się w nowej karcie)

  • dla pl. Hallera: 22 listopada (pon.) w godz. 17-19
  • dla Szmulowizny: 24 listopada (śr.) w godz. 17-19

Dyżury konsultacyjne:

  • dla pl. Hallera: 29 listopada (pon.) w godz. 15-18 w Centrum Wielokulturowym przy Jagiellońskiej 54
  • dla Szmulowizny: 25 listopada (czw.) w godz. 15-18 w Domu Sąsiedzkim Moje Szmulki przy Łochowskiej 39

Dyżur telefoniczny 30 listopada (wt.) w godz. 10-14, pod nr 572 066 752

 

Do 19 grudnia 2021 r. można przesłać swoje uwagi do projektów na sppnpragapln@zdm.waw.pl

Ze względu na sytuację epidemiczną spotkania odbywają się na konsultowanych obszarach oraz on-line.

Z projektami zmiany organizacji ruchu można zapoznać się na platformie konsultacji społecznych.

Grafika informująca o obszarze objętym konsultacjami społecznymi

 

 

Załączniki: