null

Jaki program rewitalizacji?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Weź udział w działaniach związanych z opracowaniem nowego programu rewitalizacji!

Jesteśmy w trakcie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy. W ramach prac przygotowawczych wyznaczyliśmy obszar rewitalizacji. Do 27 września konsultujemy zmiany w uchwale o obszarze rewitalizacji, które polegają m.in. na wskazaniu podobszarów i aktualizacji mapy obszaru. Na początku opracowywania programu powstała również pogłębiona diagnoza obszaru.

Do dalszych prac nad programem zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby. Poniżej prezentujemy działania, związane z gminnym programem rewitalizacji, jakie planujemy w najbliższym czasie.

To jest pierwszy etap partycypacyjnego opracowywania gminnego programu rewitalizacji, który będzie trwał od 20 września do 12 października 2023 roku.

Natomiast na początku 2024 roku odbędzie się drugi etap tego procesu i wtedy będziemy zbierać opinie na temat gotowego dokumentu programowego. 

Jak można wziąć udział w procesie pisania gminnego programu rewitalizacji

1. Przyjdź na spacer oraz spotkanie warsztatowe w swojej dzielnicy

Wnioski ze spacerów i warsztatów pomogą nam w wypracowaniu celów i wizji gminnego programu rewitalizacji. Podczas spacerów przedstawimy wnioski z diagnozy oraz efekty projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji w latach 2015-2022. Osoby uczestniczące w spotkaniach poprosimy o wskazanie potrzeb oraz potencjałów i wyzwań dla danych podobszarów rewitalizacji.

Spacery po podobszarach będą odbywać się równolegle na terenie dzielnicy, aby osoby uczestniczące mogły się potem spotkać na warsztatach tematycznych poświęconych danej dzielnicy.

Praca warsztatowa prowadzona będzie w kilku grupach tematycznych:

 • edukacja, kultura, sport
 • polityka społeczna, działalność pozarządowa
 • zagospodarowanie przestrzeni, zieleń, mieszkalnictwo
 • przedsiębiorczość.

Miejsca i godziny spacerów oraz spotkań warsztatowych

Praga-Północ: 21 września (czwartek)

Spacery rozpoczynają się o 17.00

 • Szmulowizna i Stara Praga – start: ulica Łochowska 1/29
 • Nowa Praga – start: ulica Strzelecka 11
 • Pelcowizna – start: skwer przy ulicy Kotsisa

Spotkanie warsztatowe: od 18.30 do 20.30, Biblioteka Publiczna przy ulicy przy Skoczylasa 9.

Wiesz już, że chcesz wziąć udział w spacerach i spotkaniach? Prześlij taką informację mailowo: rewitalizacja@um.warszawa.pl


2. Weź udział w otwartym naborze na przedsięwzięcia rewitalizacyjne (od 27 września do 18 października)

Szczegółowe Informacje o naborze podamy wkrótce!

Nabór jest otwarty – prześlij propozycję przedsięwzięcia w formie Karty Przedsięwzięciaktóre chcesz wpisać do Programu i podjąć się jego realizacji.

Do kogo kierujemy nabór: podmioty instytucjonalne i partnerzy zewnętrzni procesu rewitalizacji, czyli m.in. organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, uczelnie wyższe itp.

W jaki sposób można złożyć kartę przedsięwzięcia (karta będzie dostępna od 27 września)

 • online: za pośrednictwem platformy internetowej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów
 • mejlem na rewitalizacja@um.warszawa.pl
 • pocztą na adres: Biuro Polityki Lokalowej, ul. Canaletta 2, 00-099 Warszawa
 • w punktach konsultacyjnych, w których można będzie uzyskać pomoc w wypełnieniu karty przedsięwzięcia

Terminy i miejsca punktów konsultacyjnych

 • Praga-Północ – 11 października, od 17 do 19, okolice cerkwi

Zadaj pytanie dotyczące składania karty przedsięwzięcia


3. Planujemy również działania skierowane do młodzieży i seniorów z obszaru rewitalizacji

Warsztaty dla młodzieży połączone z grą symulacyjną

 • Praga-Północ – 27 września

Celem spotkań warsztatowych będzie zebranie pomysłów na przedsięwzięcia rewitalizacyjne od młodzieży, zamieszkującej lub uczącej się na obszarze rewitalizacji. 

Spotkania z seniorami

W trakcie spotkań seniorzy i seniorki będą mogli opowiedzieć o swoich potrzebach i pomysłach, które pomogą w wypracowaniu przedsięwzięć.

 • Praga-Północ – 4 października

Konsultacje społeczne prowadzone przez Biuro Polityki Lokalowej.

niebieski plakat ze zdjęciem wycieczki w podwórku i informacjami o tym jak można wziąć udział w konsultacjach