null

Jakie tajemnice kryje Praga-Północ?

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Siedziba Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przy ul. Otwockiej jest wpisana do rejestru zabytków

Dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 wraz ze swoimi nauczycielkami uczestniczą w konkursie pn. „Jakie tajemnice kryje moja dzielnica”, realizowanym przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Muzeum Warszawy. Celem konkursu adresowanego do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i świetlic szkolnych jest przygotowanie projektu, który da uczniom możliwość odkrycia ciekawych miejsc w dzielnicy, w której znajdują się szkoły.

27 marca w Szkole przy ul. Otwockiej 3 odbyły się w ramach projektu zajęcia z udziałem Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Jacka Wachowicz i Radnej Barbary Domańskiej, którzy opowiedzieli dzieciom o swoim dorastaniu na Pradze.

Goście długo odpowiadali na pytania uczniów uczestniczących w projekcie „Jakie tajemnice kryje moja dzielnica”
 

Uczniowie przeprowadzili wywiad z Barbarą Domańską, dla której była to podróż sentymentalna. Radna jest absolwentką tej Szkoły i doskonale zna tajemnice i zakamarki obiektu wpisanego dziś na listę praskich zabytków. Wywiadu udzielił także Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ Jacek Wachowicz.

Goście przybliżyli dzieciom informacje stanowiące dziedzictwo kulturowe Dzielnicy. Opowiedzieli o najciekawszych miejscach Pragi, na dłużej zatrzymując się przy historii najbliższej okolicy Szkoły przy ul. Otwockiej. Największe zainteresowanie wzbudziły wspomnienia gości z ich własnego dzieciństwa i nauki w Szkole. Przywołano kapliczki, z których słynie Praga-Północ, pyzy z Bazaru Różyckiego, pączki z cukierni Pana Strzałkowskiego, stare fabryczki, ogródek jordanowski i pierwsze tramwaje elektryczne przy ul. Kawęczyńskiej.

Goście rozdali pamiątkowe autografy, a dzieci entuzjastycznie pozowały do wspólnego zdjęcia.

Zajęcia, w których uczestniczyliśmy to doskonały przykład żywej lekcji historii i wymiany międzypokoleniowej. Z pewnością działania podejmowane w tej Szkole w zakresie budowania w dzieciach poczucia tożsamości i wzmacniania więzi z ich lokalną ojczyzną mogą stanowić dla innych wzór do naśladowania – podkreślił Zastępca Burmistrza Jacek Wachowicz.

Radna Barbara Domańska, Burmistrz Jacek Wachowicz oraz Dyrektor Renata Wilczyńska w towarzystwie studentki z Kazachstanu i uczniów z Ukrainy
 

Po zakończeniu zajęć Dyrektor Szkoły Renata Wilczyńska przedstawiła gościom praktykantkę - pochodzącą z Ałmaty w Kazachstanie studentkę najlepszej w tym kraju uczelni Al-Farabi Kazakh National University. W Polsce odbywa ona staż na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Na przykładzie praskiej szkoły bada praktyczną stronę polskiej polityki społecznej w zakresie inkluzywnej (włączającej) edukacji dzieci i młodzieży.