null

Kasa urzędu i rachunki bankowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Kasa Urzędu

Wydział Obsługi Mieszkańców, parter, stanowiska nr 11, 12
tel.: (+48) 22 44 38 102, (+48) 22 44 38 103

Kasy przyjmują następujące opłaty:
 •  podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

 •  podatek od środków transportu od osób prawnych i fizycznych

 •  opłata targowa

 •  opłata za odpady komunalne

 •  opłata za dzierżawę

 •  opłata za użytkowanie wieczyste

 •  opłata za wykup lokali mieszkalnych i użytkowych

 •  opłata za wypis z rejestru gruntów

 •  opłata za dowód osobisty

 •  opłata skarbowa

 •  opłata administracyjna

 •  opłata za materiały przetargowe

 •  opłata za zajęcie pasa drogowego

 •  opłata skarbowa – środek transportu

 •  opłata za dowód rejestracyjny

 •  opłata za wydanie pozwolenia czasowego

 •  opłata za prawo jazdy w tym międzynarodowe prawo jazdy

 •  opłata za kartę rowerową i motorowerową

 •  opłata za pozwolenie tramwajowe

 •  opłata za tablice rejestracyjne i tymczasowe tablice rejestracyjne

 •  opłata za kartę pojazdu

 •  opłata za udostępnienie danych osobowych

 •  opłata za czynsz i świadczenia

 •  opłata ewidencyjna

 •  opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wykaz rachunków bankowych obsługiwanych przez Urząd Dzielnicy Praga-Północ:

62103015080000000550026007:

 • opłata za użytkowanie wieczyste gruntu

 • opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność gruntu

 • opłata za dzierżawę gruntu

 • opłata z tyt. wykupu mieszkań

 • opłata targowa

 • opłata za zajęcie pasa drogowego

21103015080000000550026066 - opłata komunikacyjna

43103015080000000550026155 - opłata za udostępnienie danych osobowych

87103015080000000550026236 - opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

90103015080000000550026376 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wykaz rachunków bankowych obsługiwanych przez Centrum Obsługi Podatnika m.st. Warszawy:

26103015080000000550001144

podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych

podatek od środków transportu

podatek rolny

podatek leśny

21103015080000000550000070 - opłata skarbowa 

43103015080000000550026155 - opłata za udostępnienie danych osobowych i karta dużej rodziny