null

Sąsiedzka klubokawiarnia zaprasza na Stalową 29

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W kamienicy międzypokoleniowej przy ul. Stalowej 29 została otwarta klubokawiarnia. Mieszkańcy kamienicy i ich sąsiedzi zyskali idealną przestrzeń do wspólnego spędzania czasu, rozwoju i wzajemnego wsparcia w codziennych sprawach. Klubokawiarnia prowadzona jest przez Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie.

Kamienica międzypokoleniowa przy ul. Stalowej 29 to pierwszy w Warszawie projekt mieszkaniowy skierowany zarówno do osób starszych, jak i do młodych mieszkańców Warszawy. Jest to projekt pilotażowy realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji.

W pięciokondygnacyjnej kamienicy znajduje się 12 mieszkań - 7 jednopokojowych i 5 dwupokojowych o zróżnicowanej wielkości (od 30 do 45m2). Na dwóch ostatnich piętrach funkcjonuje placówka opiekuńczo-wychowawcza.

Międzypokoleniowe wsparcie

Kamienica została zaprojektowana tak, by spełniać przede wszystkim potrzeby seniorów. Mieszkania są dostosowane do ich potrzeb, jest też winda, dzięki której osoby starsze mogą nadal mieszkać samodzielnie, bez problemu wyjść z domu po zakupy, na spacer czy do lekarza.

Głównym założeniem projektu jest stworzenie miejsca, w którym wspólnie mieszkają różne pokolenia prażan: rodziny z małymi dziećmi, młodzi mieszkańcy oraz seniorzy, tak by mogli się wzajemnie wspierać, pomagać oraz korzystać z wiedzy i doświadczeń sąsiadów. Funkcjonowanie kamienicy oparte jest w dużej mierze na wzajemnych relacjach i tworzeniu wspólnoty mieszkańców. Celem jest tworzenie więzi międzyludzkich wykraczających poza kręgi rodzinne.

Wielopokoleniowy charakter kamienicy wpisuje się w obecne trendy myślenia o budownictwie senioralnym, gdzie kładzie się nacisk na włączenie osób starszych do życia społecznego. Przekłada się to na wydłużenie czasu samodzielności seniorów w miejscu zamieszkania. Zakładana wzajemność oddziaływania mieszkańców pomoże uzyskać wzajemne wsparcie oraz stworzyć więzi społeczne.

Klubokawiarnia miejscem spotkań

Na parterze powstała przestrzeń dla mieszkańców kamienicy oraz lokalnej społeczności. W klubokawiarni prowadzonej przez Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie będą mogli spotykać się będą nie tylko domownicy, ale także mieszkańcy całej Warszawy. Pełni ona bardzo ważną rolę - aktywizuje mieszkańców, aranżuje przestrzeń do spotkań sąsiedzkich oraz zachęca do realizacji ich hobby. Prowadzone będą w niej działania animacyjno-integracyjne m.in. warsztaty oraz wspólne spotkania. Działania mają na celu przede wszystkim inicjować i wyzwalać oddolne inicjatywy mieszkańców, tworzyć przyjazną i otwartą przestrzeń dla wszystkich osób odwiedzających Klubokawiarnię.

To jest takie miejsce, gdzie mieszkańcy, lokalna społeczność, sąsiedzi mogą się spotykać. Cała kawiarnia została stworzona razem z mieszkańcami, począwszy od wystroju wnętrza, skończywszy na tym jakie działania będą tutaj prowadzone, jakie spotkania, a nawet jakie będzie menu. Praga się zmienia. To kolejne nowe świetne miejsce stworzone z myślą o mieszkańcach i razem z  mieszkańcami. Jestem pewna, że zmienią tę dzielnicę. 

- powiedziała podczas uroczystego otwarcia Klubokawiarni Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy. W spotkaniu wzięli także udział: Tomasz Pactwa, dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Patrycja Sondij, przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Praga-Północ

Nagrodzona kamienica

Kamienica międzypokoleniowa przy ul. Stalowej 29 otrzymała Nagrodę Architektoniczną Prezydenta m.st. Warszawy w kategorii Architektura Mieszkaniowa 2020.