null

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Praga-Północ

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ul. Jagiellońska 60 lok. 90
03-468 Warszawa
tel.: (+48) 22 741 38 10

adres do korespondencji:

za pośrednictwem Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga-Północ
ul. ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa

Posiedzenia KRPA Dzielnicowy Zespół Praga-Północ: czwartki w godz. 16.30 - 18.00
Dyżury Członków KRPA Dzielnicowy Zespół Praga-Północ: poniedziałki, w godz. 16.15 - 17.45


Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy - Dzielnicowy Zespół Praga-Północ, realizuje zadania określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy oraz czynności zlecone przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy - Dzielnicowy Zespół Praga-Północ podejmuje czynności z zakresu procedury dotyczącej orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w tym:

  • przyjmuje od członków rodzin i instytucji wnioski o zobowiązanie do leczenia osoby uzależnionej od alkoholu,
  • motywuje do leczenia osoby uzależnione,
  • wskazuje miejsca, gdzie można znaleźć pomoc w grupach wsparcia AA (Anonimowych Alkoholików) DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików), dla osób współuzależnionych,
  • przeprowadza w środowisku rodzinnym wywiady rozpoznające problem alkoholowy i przemoc,
  • monitoruje proces podjętego leczenia,
  • kontaktuje się z Policją i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie pomocy rodzinom, dotkniętym problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie;

oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Załączniki: