null

Konkurs artystyczny „Praskie szyldy”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zaprojektuj szyldy praskich lokali.

Konkurs polega na przygotowaniu koncepcji graficznej szyldów dla 7 lokali użytkowych należących do zasobu m.st. Warszawy, położonych na terenie dzielnicy Praga-Północ.
Weź udział w konkursie artystycznym - dla najlepszych prac przewidziane są nagrody pieniężne!

Celem konkursu jest zaprojektowanie szyldów, które poprawią atrakcyjność lokali użytkowych należących do zasobu m.st. Warszawy, podniosą estetykę przestrzeni miejskiej, a także przyczynią się do promocji unikatowych działalności i miasta.

Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do wszystkich zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym do grafików, projektantów, artystów plastyków, a także pasjonatów.

Można zaprojektować szyldy dla dowolnej liczby lokali tzn. złożyć projekty na wszystkie biorące udział w konkursie lokale, bądź Uczestnik może wybrać konkretny lokal i dla niego zaproponować szyld.

Termin zgłaszania prac upływa 13.03.2023 r., do godz. 22:00 natomiast ogłoszenie wyników konkursu ma nastąpić do 31.03.2023 r.

Zgłaszanie prac konkursowych jest w formie on-line za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: modelowa-rewitalizacja@um.warszawa.pl

Autor nagrodzonego szyldu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2 500 zł brutto.

Załączniki: