null

Konsultacje publiczne w sprawie zasad prowadzenia polityki rozwoju

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych dotyczących zaopiniowania projektu dokumentacji konkursowej związanej z wyborem Przedsięwzięć objętych bezzwrotnym wsparciem z planu rozwojowegp w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Celem konsultacji jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu jednostki samorządu terytorialnego, jak również organizacje pozarządowe.

Przedmiotowa dokumentacja dotyczy naboru przedsięwzięć w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie poprzez przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy, gminnego programu rewitalizacji oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Konsultacje prowadzone w formie zgłaszania uwag, poprzez wskazanie treści zgłaszanej uwagi, propozycji zmian wraz z uzasadnieniem oraz treści proponowanego zapisu.

Składanie uwag odbywać się będzie drogą mailową na adres: Karolina.Smolik@mrit.gov.pl w terminie do dnia 22 lutego 2024 r. Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.