null

Kontakt

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Północ

ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa
tel.: (+48) 22 44 37 900
fax: (+48) 22 44 38 179
e-mail: pragapolnoc.urzad@um.warszawa.pl

Kontakt dla mediów:

Mateusz Kędzierski - Rzecznik prasowy
tel. (+48) 22 44 37 912
e-mail: m.kedzierski@um.warszawa.pl

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 08.00 - 18.00
wtorek-piątek: 8:00-16:00

Do Urzędu można dojechać

autobusami - przystanek Park Praski: 160, 190, 512, 527
tramwajami - przystanek Park Praski: 18, 20, 23, 26

Mając na uwadze względy bezpieczeństwa prosimy o kontaktowanie się z pracownikami Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy drogą telefoniczną:
 1. Wydział Administracyjno-Gospodarczy (zarządzanie i administrowanie obiektami Urzędu Dzielnicy)
  tel.: (+48) 22 44 37 924

 2. Wydział Architektury i Budownictwa (ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i inne zadania z zakresu urbanistyki pozwolenie na budowę)
  tel.: (+48) 22 44 37 929

 3. Wydział Budżetowo-Księgowy (prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo-księgowej Dzielnicy)
  tel.: (+48) 22 44 38 101

 4. Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń (ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych, wydawanie zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych)
  tel.: (+48) 22 44 37 941

 5. Wydział Gospodarowania Nieruchomościami (sprawy związane z prawem użytkowania wieczystego, przetargi na nieruchomości)
  tel.: (+48) 22 44 37 948

 6. Wydział Informatyki (obsługa informatyczna Urzędu Dzielnicy)
  tel.: (+48) 22 44 38 197

 7. Wydział Infrastruktury i Remontów (utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, opiniowanie projektów organizacji ruchu w zakresie dróg gminnych)
  tel.: (+48) 22 44 38 013

 8. Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji (przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych)
  tel.: (+48) 22 44 38 010

 9. Wydział Kadr (prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych)
  tel.: (+48) 22 44 37 969

 10. Wydział Kultury (nadzór nad działalnością instytucji kultury, organizacja wydarzeń kulturalnych, przyznawanie dotacji)
  tel.: (+48) 22 44 38 138

 11. Wydział Obsługi Mieszkańców (bezpośrednia obsługa klientów)
  tel.: (+48) 22 44 38 150

 12. Wydział Obsługi Rady (prowadzenie spraw związanych z obsługą Rady Dzielnicy)
  tel.: (+48) 22 44 37 918

 13. Wydział Ochrony Środowiska (prowadzenie postępowań administracyjnych i opracowywanie projektów decyzji w sprawach wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, sprawy związane z ochroną środowiska, zwierzętami)
  tel.: (+48) 22 44 37 972

 14. Wydział Oświaty i Wychowania (wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem szkół i placówek oświatowych)
  tel.: (+48) 22 44 37 976

 15. Wydział Prawny (obsługa prawna Urzędu Dzielnicy)
  tel.: (+48) 22 44 38 020

 16. Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej (prowadzenie polityki promocyjnej, koordynacja procesu budżetu obywatelskiego, konsultacji społecznych, inicjatywy lokalnej)
  tel.: (+48) 22 44 37 913

 17. Wydział Sportu i Rekreacji (podejmowanie inicjatyw mających na celu popularyzację sportu i rekreacji)
  tel.: (+48) 22 44 38 044

 18. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia (realizacja Programu Rodzina 500+, prowadzenie postępowań w zakresie świadczeń rodzinnych)
  tel.: (+48) 22 44 38 025

 19. Wydział Zamówień Publicznych (prowadzenie spraw związanych z planowaniem, przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielanie zamówień publicznych)
  tel.: (+48) 22 44 38 049

 20. Wydział Zasobów Lokalowych (prowadzenie spraw związanych z najmem lokali mieszkalnych)
  tel.: (+48) 22 44 37 986

 21. Zespół Dziedzictwa Kulturowego (zarządzanie ochroną i wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego)
  tel.: (+48) 22 44 37 958

 22. Rzecznik Prasowy Dzielnicy
  tel.: (+48) 22 44 37 912

 23. Sekretariat Burmistrza Dzielnicy
  tel.: (+48) 22 44 37 901

 24. Sekretariat Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Pana Dariusza Kacprzaka
  tel.: (+48) 22 44 37 902

 25. Sekretariat Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Pana Jacka Wachowicza
  tel.: (+48) 22 44 37 903

 26. Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich
  - ewidencja ludności i dowody osobiste – tel.: (+48) 22 44 38 066
  - rejestracja pojazdów – tel.: (+48) 22 44 38 148
  - prawa jazdy – tel.: (+48) 22 44 38 149

 27. Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (sprawy związane z bezpieczeństwem publicznym, zarządzaniem kryzysowym)
  tel.: (+48) 22 44 31 174