null

L Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na 22 czerwca 2022 r. (środa) na godz. 17.00 zwołana została L Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: nr XXXVII z dnia 04.10.2021 r., nr XXXVII cz. 2 z dnia 06.10.2021 r., nr XXXIX z dnia 12.10.2021r., nr XXXVIII z dnia 13.10.2021 r., nr XL z dnia 01.12.2021 r., nr XLI z dnia 15.12.2021 r., nr XLV z dnia 06.04.2022 r., nr XLVII z dnia 18.05.2022 r., nr XLVIII z dnia 25.05.2022 r., nr XLIX z dnia 08.06.2022 r.
 4. Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat budynku B Szpitala Praskiego.
 5. Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat zagospodarowania międzywala na Golędzinowie.
 6. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały LVIII/1830/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok z późniejszymi zmianami. (Druk nr 293)
 7. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały LVIII/1830/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok z późniejszymi zmianami. (Druk nr 294)
 8. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały LVIII/1830/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok z późniejszymi zmianami. (Druk nr 295)
 9. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy za 2021 rok. (Druk nr 296)
 10. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy za 2021 rok. (Druk nr 297)
 11. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przyjęcia Warszawskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych do 2027 r. (Druk nr 298)
 12. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
  za lata 2019-2022.
 13. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. (Druk nr 274)
 14. Przyjęcie stanowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie firmy odbierającej odpady z terenu dzielnicy Praga-Północ. (Druk nr 269)
 15. Przyjęcie stanowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na ul. Szwedzkiej. (Druk nr 270)
 16. Przyjęcie stanowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie rozwoju sieci monitoringu na Pradze-Północ. (Druk nr 271)
 17. Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy na temat Systemu Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Pradze-Północ.
 18. Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy na temat realizacji procesu rewitalizacji w dzielnicy.
 19. Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy na temat roszczeń w dzielnicy.
 20. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi lokatorów budynku przy ul. ................*reprezentowanych przez Pana .........* na Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. (Druk nr 254)
 21. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej przez Pana Pawła Lisieckiego Posła na Sejm RP w imieniu Pani .............* na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. (Druk nr 272)
 22. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy wniesionej przez Panią ............* (Druk nr 299)
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Wolne wnioski i sprawy różne.
 25. Zamknięcie Sesji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* W porządku obrad wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk osób skarżących oraz adresu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Dzielnicy Praga-Północ do oglądania transmisji na stronie internetowej Urzędu. Będzie ona dostępna w menu głównym w zakładce "Władze Dzielnicy" w pozycji "Transmisje Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ".

Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ proszone są o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 21 czerwca 2022 r. (wtorek) do godz. 16.00.