null

LI Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na wniosek grupy radnych zwołana została LI Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy na 13 lipca 2022 r. (środa) na godz. 11.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Dzielnicy Praga-Północ
  m.st. Warszawy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Praga-Północ
  m.st. Warszawy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Praga-Północ
  m.st. Warszawy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Praga-Północ
  m.st. Warszawy.
 6. Zmiany w składach komisji Rady Dzielnicy.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wnioski i sprawy różne.
 9. Zamknięcie Sesji.

Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Dzielnicy Praga-Północ do oglądania transmisji na stronie internetowej Urzędu. Będzie ona dostępna w menu głównym w zakładce "Władze Dzielnicy" w pozycji "Transmisje Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ".

Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ proszone są o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 12 lipca 2022 r. (wtorek) do godz. 16.00.