null

LIX Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na 17 stycznia 2023 r. (wtorek) na godz. 15.30 zwołana została LIX Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez nowo powołaną radną.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu nr LVIII z dnia 07.12.2022 r.
 5. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy do Rady m.st. Warszawy dotyczącej nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (druk nr 357).
 6. Apel w sprawie budowy pomnika Ofiar Rzezi Pragi (druk nr 358).
 7. Informacja Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie przyszłości Domu Samotnej Matki i Dziecka  przy ul. Szymanowskiego 4A.
 8. Informacja Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie działalności Mobilnego Punktu Poradnictwa przy ul. Kijowskiej.
 9. Informacja Zarządu Dzielnicy w sprawie planowanej rozbiórki pawilonów przy ul. Targowej 18.
 10. Zmiany w składach osobowych Komisji.
 11. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie odwołania Pana Jacka Wachowicza z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, Przewodniczącego Komisji doraźnej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy oraz składów osobowych Komisji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (druk nr 359).
 12. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Pana Kamila Ciepieńko (druk nr 360).
 13. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Pana Karola Szyszko (druk nr 361).
 14. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (druk nr 362).
 15. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Pani Małgorzaty Ciechomskiej (druk nr 363).
 16. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (druk nr 364).
 17. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (druk nr 365).
 18. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Promocji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Pana Kamila Ciepieńko (druk nr 366).
 19. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Promocji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (druk nr 367).
 20. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Mieszkaniowej Pani Agnieszki Łozińskiej (druk nr 368).
 21. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej (druk nr 369).
 22. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Komisji Mieszkaniowej Pani Teresy Mioduszewskiej (druk nr 370).
 23. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Mieszkaniowej (Druk nr 371).
 24. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Pani Patrycji Sondij (druk nr 372).
 25. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (druk nr 373).
 26. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Pana Andrzeja Sowy (druk nr 374).
 27. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Pani Barbary Kwaśniewskiej (druk nr 375).
 28. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (druk nr 376).
 29. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Komisji Polityki Społecznej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Pani Agnieszki Łozińskiej (druk nr 377).
 30. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (druk nr 378).
 31. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Pani Katarzyny Urbańskiej (druk nr 379).
 32. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (druk nr 380).
 33. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Pana Karola Szyszko (druk nr 381).
 34. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (druk nr 382).
 35. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji doraźnej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (druk nr 383).
 36. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Pana Sebastiana Wijasa (druk nr 384).
 37. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (druk nr 385).
 38. Interpelacje i zapytania radnych.
 39. Wolne wnioski i sprawy różne.
 40. Zamknięcie Sesji.

Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Dzielnicy Praga-Północ do oglądania transmisji na stronie internetowej Urzędu. Będzie ona dostępna w menu głównym w zakładce "Władze Dzielnicy" w pozycji "Transmisje Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ".