null

LVIII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na 7 grudnia 2022 r. (środa) na godz. 18.30 zwołana została LVIII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: nr LIV z dnia 11.10.2022 r., nr LV z dnia 19.10.2022 r., nr LVI z dnia 26.10.2022 r., nr LV cz. 2 z dnia 09.11.2022 r., nr LVII z dnia 17.11.2022 r., nr LVII cz. 2 z dnia 22.11.2022 r.
 4. Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat działań podjętych w związku z likwidacją Domu Samotnej Matki przy ul. Szymanowskiego 4A.
 5. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały LVIII/1830/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok z późniejszymi zmianami (druk nr 352).
 6. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały LVIII/1830/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok z późniejszymi zmianami (druk nr 353).
 7. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę nr XXVI/657/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Pelcowizny i Śliwic (druk nr 354).
 8. Informacja Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia SPPN na terenie Pragi II i III od stycznia 2023 roku i przyjęcie stanowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w tej sprawie.
 9. Informacje Zarządu Dzielnicy na temat realizacji ustawy „o ochronie praw lokatorów”
  w kontekście liczby najemców, którzy zawarli umowę po kwietniu 2019 roku i są zobowiązani do wypełnienia deklaracji na temat uzyskiwanych dochodów.
 10. Informacja Zarządu Dzielnicy na temat brakujących podręczników w praskich placówkach oświatowych.
 11. Interpelacje i zapytania radnych
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie Sesji.

Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Dzielnicy Praga-Północ do oglądania transmisji na stronie internetowej Urzędu. Będzie ona dostępna w menu głównym w zakładce "Władze Dzielnicy" w pozycji "Transmisje Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ".