null

LXXI Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na 14 listopada 2023 r. (wtorek) na godz. 17.00 zwołana została LXXI Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr LXX z 17.10.2023 r.
 4. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały LXXIV/2455/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2023 rok z późniejszymi zmianami. (druk nr 465)
 5. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały LXXIV/2455/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2023 rok z późniejszymi zmianami. (druk nr 466)
 6. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie utworzenia Kolonii „Ząbkowska”, nadania jej statutu i określenia granic oraz uchylenia niektórych uchwał Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. (druk nr 467)
 7. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu na terenie m.st. Warszawy. (druk nr 468)
 8. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Mieszkańca na działanie Dyrektora XX Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Warszawie. (druk nr 469)
 9. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Rodziców na działanie Dyrektora Przedszkola Nr 184 w Warszawie. (druk nr 470)
 10. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Rodzica na działanie Dyrektora Przedszkola Nr 184 w Warszawie. (druk nr 471)
 11. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Mieszkanki na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 50 w Warszawie. (druk nr 462)
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski i sprawy różne.
 14. Zamknięcie Sesji.

Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Dzielnicy Praga-Północ do oglądania transmisji na stronie internetowej Urzędu. Będzie ona dostępna w menu głównym w zakładce "Władze Dzielnicy" w pozycji "Transmisje Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ".