null

MAL Śliwka szuka koordynatorek/koordynatorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miejsce Aktywności Lokalnej - konkurs

 

Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ogłasza konkurs na koordynatora/ koordynatorkę Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL)

Liczba poszukiwanych koordynatorów: 2

Główne zadania:

 1. Koordynowanie działalności MAL zgodnie z założeniami przyjętymi przez Urząd Dzielnicy Praga-Północ;
 2. Planowanie, organizowanie i współinicjowanie działań MAL: warsztatów, szkoleń, spotkań oraz projektów społeczno-kulturalnych, współpraca w tym zakresie m.in. z wolontariuszami, organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami Pragi-Północ;
 3. Prowadzenie konsultacji z mieszkańcami w zakresie działalności MAL oraz ich wspieranie w realizacji pomysłów na inicjatywy sąsiedzkie;
 4. Opracowywanie harmonogramu działań MAL w porozumieniu z Urzędem Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy;
 5. Dokumentowanie realizowanych projektów;
 6. Nawiązywanie kontaktów i współpraca z sąsiadami, mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, społecznymi, instytucjami publicznymi i przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w sąsiedztwie MAL;
 7. Pozyskiwanie partnerów do współpracy;
 8. Rekrutowanie, koordynowanie i nadzór nad działalnością wolontariatu;
 9. Podstawowe prace administracyjne i porządkowe w MAL, w tym dbałość o estetykę i czystość miejsca;
 10. Działania promocyjne i informacyjne – m.in. prowadzenie konta MAL w mediach społecznościowych, opracowywanie i dystrybuowanie plakatów i ulotek informujących o działalności MAL oraz wydarzeniach w nim organizowanych, aktualizowanie tablicy z ogłoszeniami należącej do MAL, kontakty bezpośrednie z interesariuszami MAL;
 11. Współpraca z opiekunem MAL z ramienia Urzędu Dzielnicy Praga-Północ.

 

 

Oczekiwania w stosunku do kandydatów:

 1. Znajomość idei i specyfiki Miejsc Aktywności Lokalnej;
 2. Doświadczenie w zakresie animacji społeczno-kulturalnej;
 3. Otwartość;
 4. Komunikatywność;
 5. Zdolności organizacyjne;
 6. Samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji, systematyczność, dbałość o powierzone mienie;
 7. Dyspozycyjność – gotowość do pracy również w weekendy, w zmiennych godzinach;
 8. Biegła znajomość pakietu MS Office, znajomość obsługi mediów społecznościowych oraz stron internetowych.   

 

Oferujemy:

 1. Szansę budowania społeczności i współtworzenia miejsca atrakcyjnego dla mieszkańców;
 2. Udział w ciekawych projektach;
 3. Możliwość rozwijania kompetencji;
 4. Wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia.     

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. List motywacyjny,
 3. Opis koncepcji komunikacji MAL z interesariuszami z uwzględnieniem:
  1. celów komunikacji,
  2. specyfiki miejsca,
  3. rekomendowanych narzędzi i kanałów komunikacji,
  4. opisu minimum 2 działań do przeprowadzenia w mediach społecznościowych ukierunkowanych na zaktywizowanie społeczności mieszkańców korzystających z oferty MAL.

Na zgłoszenia czekamy do 29 grudnia 2021 r.

CV wraz z listem motywacyjnym i koncepcją komunikacji składać w formie elektronicznej na adres: ppn.promocja@um.warszawa.pl – z tytułem wiadomości „Koordynator MAL”.

Wymagana klauzula: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informacji udziela Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, tel. 22 443 81 56.

Załączniki: