null

Mapa Marzeń - o czym marzą mieszkańcy Pragi-Północ?

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zimowa panorama Pragi-Północ.

W czerwcu 2021 roku przeprowadzone zostało badanie, które miało dać odpowiedź na pytanie, o czym marzą mieszkańcy Pragi-Północ, i jak powinna zmieniać się dzielnica w nadchodzących latach. W ramach konsultacji z mieszkańcami i urzędnikami przygotowane zostały propozycje zmian w ośmiu obszarach tematycznych. Właśnie poznaliśmy wyniki badań ankietowych w ramach projektu „Mapa Marzeń Koniecznych Prażan”.

Poznaliśmy oczekiwania mieszkańców w ośmiu obszarach tematycznych: infrastruktura drogowa, estetyka przestrzeni i bezpieczeństwo pieszych, sprawy społeczne i zdrowie, edukacja i kultura oraz ochrona środowiska, sport. Powstała też lista tzw. marzeń koniecznych, czyli pomysłów na konkretne inwestycje. W badaniu wzięło udział 731 osób. Ich głos będzie wskazówką dla władz m.st. Warszawy przy tworzeniu nowego Zintegrowanego Programu Rewitalizacji, a także na kolejnych etapach rozwoju edukacji, kultury oraz infrastruktury na terenie Pragi-Północ.

 

 

Infrastruktura

Bezapelacyjnie najważniejszą kwestią dotyczącą infrastruktury jest rewitalizacja budynków komunalnych, w tym podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz doposażenie w windy. Jako najbardziej pilną potrzebę wskazało to 56% badanych. Kolejne propozycje wybrane przez mieszkańców to budowa dróg tranzytowych m.in. Trasy Świętokrzyskiej i Trasy tysiąclecia (47%) oraz budowa parkingów (33%).

 

Estetyka i Bezpieczeństwo

W tym obszarze połowa badanych wskazała na utrzymanie czystych chodników, ulic i podwórek. Niewiele mniej osób (45%) podnosi problem estetyki w przestrzeni miejskiej, w tym konieczność usunięcia nielegalnych reklam i szpecących praskie kamienice graffiti. Podium zamyka kwestia zwiększenia liczby kamer monitoringu miejskiego (37%), które mają poprawić bezpieczeństwo.

 

Sprawy społeczne

Pandemia ukazała jak duże problemy dotykają służby zdrowia. Zwiększenie dostępu do lekarzy oraz specjalistów, w tym psychologów dla dzieci i młodzieży, to propozycje wskazane przez 2/3 ankietowanych. Kolejne pomysły to nowe miejsca spotkań po lekcja dla praskich uczniów (37%) oraz edukacja seksualna młodzieży (30%).

 

Edukacja

Mieszkańcy wskazują na potrzeby związane z poprawą jakości nauczania. Więcej zajęć pozaszkolnych (52%), modernizacja szkół, rozbudowa boisk szkolnych oraz placów zabaw (44%) oraz doposażenie pracowni szkolnych (42%) były najczęściej wskazywanymi potrzebami. Tuż za podium wskazywano na poprawę bezpieczeństwa w rejonie szkół (41%).

 

Kultura

Wg ankietowanych na pierwszym miejscu jest wzmocnienie wizerunku Pragi-Północ jako miejsca z potencjałem kulturalnym (39%). Na kolejnych miejscach znalazły się podobne pomysły, zwiększające integrację sąsiedzką. Centrum lokalna na Bazarze Różyckiego (38%) oraz Centrum aktywności dla młodzieży (37%) mogą nie tylko zbliżyć mieszkańców, ale dać nową ofertę na kulturalnej mapie stolicy.

 

Ochrona środowiska

Więcej terenów zielonych wybija się na pierwsze miejsce. Na nowe parki, skwery i zieleńce jako pilną potrzebę wskazało 44% ankietowanych.  Blisko siebie znalazły się kwestie codziennego funkcjonowania w przestrzeni dzielnicowej. Konieczność budowy toalet miejskich na terenach rekreacyjnych (32%) oraz likwidacja plagi szczurów (31%).

 

Sport

Rozbudowa infrastruktury zdominowała ten rozdział. Nowe oblicze Parku Praskiego z boiskami, skateparkiem oraz górką rowerowo saneczkową poparło 40% ankietowanych. Ożywienie prawego brzegu Wisły poprzez budowę przystani z wypożyczalnią kajaków i rowerów wodnych wspiera 39% osób. Mała architektura m.in. stoły do gry w szachy i warcaby, czy miejsca na grę w bule wybrało 35% mieszkańców.

 

Wielkie Marzenia

Kompleksowa rewitalizacja Pragi-Północ jest priorytetem mieszkańców. Ponad połowa badanych (53%) nie ogranicza tego zadania do kamienic komunalnych, ale chce podejścia całościowego, z urzędami, szkołami, bibliotekami i budynkami historycznymi. Niewiele mniej osób (52%) wskazuje na potrzebę utworzenia Centrum Basenowego. Dużym poparciem cieszyły się propozycje budowy pawilonu edukacyjnego dla naszego ZOO (39%) oraz utworzenie Praskiego Uniwersytetu dla młodych (32%), czyli nowego miejsca na edukacyjnej mapie Warszawy.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym opracowaniem wyników (załącznik).