null

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Praga-Północ

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Praga-Północ (MRD) rozpoczęła kolejną kadencję 26 stycznia 2021 r. Będzie działać na rzecz praskiej młodzieży przez następne dwa lata. Radni MRD zostali wybrani spośród społeczności swoich szkół, które obdarzyły ich zaufaniem. 

Podczas pierwszej sesji wybrany został skład Prezydium i MRD rozpoczęła swoją działalność. Aktualnie Młodzieżowi Radni pracują nad planem działań na nadchodzącą kadencję. W najbliższym czasie MRD planuje, w postaci ankiety, zapytać swoje koleżanki i swoich kolegów o to jak widzą działania MRD przez kolejne dwa lata i na jakich inicjatywach najbardziej im zależy, co według nich jest priorytetem. Wszystkie sugestie zostaną przeanalizowane przez członków MRD i podczas kolejnych spotkań wypracowany zostanie plan działania. 

Do głównych zadań MRD należy:
  • przedstawianie opinii w sprawach dotyczących planów i działań w zakresie integrowania i współpracy środowisk młodzieżowych na terenie Pragi-Północ,

  • współpraca z jednostkami dzielnicowymi i miejskimi w zakresie organizacji imprez i wydarzeń integrujących środowiska młodzieżowe,

  • inicjowanie działań ważnych z perspektywy młodzieży.

Z Młodzieżową Radą Dzielnicy można kontaktować się za pośrednictwem mediów społecznościowych - oficjalnego profilu MRD na Facebook'u, a także za pośrednictwem opiekuna MRD pod adresem mailowym ppn.promocja@um.warszawa.pl.

Członkowie Młodzieżowej Rady Dzielnicy napisali kilka słów o sobie, które prezentujemy poniżej:
  1. Jakub Gąsiński (Przewodniczący MRD) - jestem uczniem trzeciej klasy Technikum Mechanicznego nr 5 im. Stefana Starzyńskiego. W Technikum uczę się w klasie o profilu technik energetyk. Moim hobby jest majsterkowanie w domu oraz gotowanie.

  2. Julia Stępnik (Wiceprzewodnicząca MRD) - uczęszczam do Szkoły Podstawowej nr 50 imienia Królowej Jadwigi do klasy 8. Interesuję się głównie sportami zespołowymi oraz gotowaniem. 

  3. Wiktor Wichary (Wiceprzewodniczący MRD, delegat MRD do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy) - mam na imię Wiktor i uczę się w LXXVI  LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w klasie o profilu wojskowym. Interesuję się filozofią, teologią, polityką oraz strategią. Jestem również od ponad 7 lat harcerzem oraz trenuję również od około 7 lat sztuki walki.

  4. Paweł Piątek (Sekretarz MRD, delegat MRD do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy) - mam na imię Paweł i obecnie uczęszczam do VIII LO im. Władysława IV do klasy o profilu mat-hist-wos. Interesuję się makroekonomią oraz polityką i w przyszłości chciałbym studiować prawo wraz z ekonomią. W wolnym czasie lubię również grać w szachy, oglądać "Gwiezdne Wojny" oraz czytać po angielsku. W tym roku po raz pierwszy zostałem członkiem Młodzieżowej Rady Dzielnicy i mam nadzieję, że będę mógł się przysłużyć naszej Dzielnicy i jej społeczności.

  5. Dominika Szklarska (Członkini MRD) – mam na imię Dominika i uczęszczam do Technikum nr 20 na Pradze-Północ. Moim hobby jest śpiew, taniec i aktorstwo.