null

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Praga-Północ

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Praga-Północ (MRD) rozpoczęła kolejną kadencję 26 stycznia 2021 r. Będzie działać na rzecz praskiej młodzieży przez następne dwa lata. Radni MRD zostali wybrani spośród społeczności swoich szkół, które obdarzyły ich zaufaniem. 

Podczas pierwszej sesji wybrany został skład Prezydium i MRD rozpoczęła swoją działalność. Aktualnie Młodzieżowi Radni pracują nad planem działań na nadchodzącą kadencję. W najbliższym czasie MRD planuje, w postaci ankiety, zapytać swoje koleżanki i swoich kolegów o to jak widzą działania MRD przez kolejne dwa lata i na jakich inicjatywach najbardziej im zależy, co według nich jest priorytetem. Wszystkie sugestie zostaną przeanalizowane przez członków MRD i podczas kolejnych spotkań wypracowany zostanie plan działania. 

Do głównych zadań MRD należy:
  • przedstawianie opinii w sprawach dotyczących planów i działań w zakresie integrowania i współpracy środowisk młodzieżowych na terenie Pragi-Północ,

  • współpraca z jednostkami dzielnicowymi i miejskimi w zakresie organizacji imprez i wydarzeń integrujących środowiska młodzieżowe,

  • inicjowanie działań ważnych z perspektywy młodzieży.

Z Młodzieżową Radą Dzielnicy można kontaktować się za pośrednictwem mediów społecznościowych - oficjalnego profilu MRD na Facebook'u, a także za pośrednictwem opiekuna MRD pod adresem mailowym ppn.promocja@um.warszawa.pl.

Zakończyły się wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. I sesja została zwołana na 1 grudnia 2022 r. na godz. 16.00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15.