null

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Praga-Północ

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Praga-Północ (MRD) rozpoczęła kolejną kadencję 26 stycznia 2021 r. Będzie działać na rzecz praskiej młodzieży przez następne dwa lata. Radni MRD zostali wybrani spośród społeczności swoich szkół, które obdarzyły ich zaufaniem. 

Podczas pierwszej sesji wybrany został skład Prezydium i MRD rozpoczęła swoją działalność. Aktualnie Młodzieżowi Radni pracują nad planem działań na nadchodzącą kadencję. W najbliższym czasie MRD planuje, w postaci ankiety, zapytać swoje koleżanki i swoich kolegów o to jak widzą działania MRD przez kolejne dwa lata i na jakich inicjatywach najbardziej im zależy, co według nich jest priorytetem. Wszystkie sugestie zostaną przeanalizowane przez członków MRD i podczas kolejnych spotkań wypracowany zostanie plan działania. 

Do głównych zadań MRD należy:
 • przedstawianie opinii w sprawach dotyczących planów i działań w zakresie integrowania i współpracy środowisk młodzieżowych na terenie Pragi-Północ,

 • współpraca z jednostkami dzielnicowymi i miejskimi w zakresie organizacji imprez i wydarzeń integrujących środowiska młodzieżowe,

 • inicjowanie działań ważnych z perspektywy młodzieży.

Z Młodzieżową Radą Dzielnicy można kontaktować się za pośrednictwem mediów społecznościowych - oficjalnego profilu MRD na Facebook'u, a także za pośrednictwem opiekuna MRD pod adresem mailowym ppn.promocja@um.warszawa.pl.

W skład Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy wchodzą przedstawiciele mieszkańców oraz szkół znajdujących się na terenie Dzielnicy Praga-Północ.

Prezydium Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Północ:

 1. Przewodniczący MRD – Jędrzej Rzepko
 2. Wiceprzewodniczący MRD – Maciej Adach
 3. Wiceprzewodniczący MRD – Julia Kalemba
 4. Sekretarz MRD – Maria Szadkowska
 5. Delegat do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy – Jędrzej Rzepko

Członkowie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Północ:

Delegaci ze szkół:

 1. delegat Szkoły Podstawowej nr 50 – Natalia Marchwińska
 2. delegat Szkoły Podstawowej nr 354 – Konstanty Trapashka
 3. delegat L Liceum Ogólnokształcącego im. Ruy Barbosy – Maria Szadkowska
 4. delegat Zespołu Szkół nr 40 – Maciej Adach
 5. delegat Szkoły Podstawowej nr 258 – Maria Rydlewska
 6. delegat VIII Liceum OGólnokształcącego im. Władysława IV – Jędrzej Rzepko
 7. delegat Szkoły Podstawowej nr 73 – Magdalena Misiura
 8. delagat Liceum Ogólnokształcącego im. Marszłaka Józefa Piłsudskiego – Julia Kalemba
 9. delegat Zespołu Szkół nr 11 – Marcin Mukowoz
 10. delegat Zespołu Szkół nr 33 – Mateusz Nowak

Delegaci spośród mieszkańców:

 1. Weronika Danowska

 2. Arkadiusz Danowski

grupowe zdjęcie Młodzieżowych Radnych