null

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokata i radcę prawnego.

Od 1 sierpnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i Punktu poradnictwa obywatelskiego. Pomoc prawna będzie świadczona z obsługą bezpośrednią interesantów przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

 

Godziny przyjęć:

- poniedziałek, wtorek, czwartek 08.00 – 12.00;

- środa, piątek 12.00 - 16.00.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS (z siedzibą ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa).

Godziny przyjęć:

- poniedziałek, wtorek, czwartek 12.00 – 16.00;

- środa, piątek 8.00 – 12.00.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje wsparcie w zakresie:
 • prawa pracy,

 • prawa cywilnego,

 • prawa karnego,

 • prawa administracyjnego,

 • ubezpieczenia społecznego

 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,

 • prawa celnego, dewizowego i handlowego,

 • prowadzonej działalności gospodarczej (przysługuje osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku),

 • prawa podatkowego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje wsparcie dotyczące:
 • porad dla osób zadłużonych,

 • porad z zakresu spraw mieszkaniowych,

 • porad z zakresu zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja dotyczy:
 • poinformowania osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,

 • przygotowania projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,

 • przygotowania projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,

 • przeprowadzenia mediacji,

 • udzielenia pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatną mediacją nie są objęte sprawy, w których:
 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,

 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie m.st. Warszawy

Więcej informacji Nieodpłatna pomoc prawna w Warszawie

Załączniki: