null

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców

Drukuj otwiera się w nowej karcie

27 lipca 2023 r. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego będzie nieczynny.

 

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokata i radcę prawnego.

Od 1 lipca 2023 roku porady w Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej świadczone będą tylko stacjonarnie. 

Godziny przyjęć w Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w Punkcie poradnictwa obywatelskiego:

poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-16.00 

Poradnictwo, na terenie Pragi-Północ, świadczone jest w siedzibie Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje wsparcie w zakresie:
 • prawa pracy,

 • prawa cywilnego,

 • prawa karnego,

 • prawa administracyjnego,

 • ubezpieczenia społecznego

 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,

 • prawa celnego, dewizowego i handlowego,

 • prowadzonej działalności gospodarczej (przysługuje osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku),

 • prawa podatkowego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje wsparcie dotyczące:
 • porad dla osób zadłużonych,

 • porad z zakresu spraw mieszkaniowych,

 • porad z zakresu zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja dotyczy:
 • poinformowania osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,

 • przygotowania projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,

 • przygotowania projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,

 • przeprowadzenia mediacji,

 • udzielenia pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Zapisy prowadzone są poprzez Aplikację 19 115.

Załączniki: