null

Ogłoszenia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1129/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 września 2020 r. w sprawie publikacji informacji o wszczętych postępowaniach oraz wydanych decyzjach administracyjnych publikujemy następujące zestawienia dotyczące spraw prowadzonych w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Załączniki: