null

Oświata

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wykaz placówek oświatowych na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy:

Przedszkola:

Szkoły podstawowe:

Szkoły ponadpodstawowe:

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5

VII Ogród Jordanowski