null

Nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na zdjęciu dwa ukraińskie paszporty leżące na biurku.

Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji, w środę, 16 marca, rozpoczyna się rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL, aby podjąć pracę i pozostać w Polsce. Wniosek można złożyć w dowolnym organie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Przed wizytą w urzędzie warto pobrać i wcześniej uzupełnić wniosek o nadanie numeru PESEL, założyć adres e-mail oraz nabyć kartę SIM z polskim numerem telefonu.

Numer PESEL mogą uzyskać:

 •  obywatele Ukrainy 
 •  obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka
 •  członkowie najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka
 •  małżonek/małżonka obywatela/obywatelki Ukrainy nie posiadający obywatelstwa ukraińskiego 

Ważne! Opisywana procedura dotyczy osób, które przybyły po 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z terenu Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.

Składanie wniosku krok po kroku         

 1. Wypełnij „Wniosek o nadanie numeru PESEL”.  
 2. Do wniosku dołącz aktualną fotografię o wymiarach 35×45 mm.
 3. Udaj się do Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, w dowolnym urzędzie dzielnicy lub do jednego z wymienionych punktów.
 4. Podczas składania wniosku okaż dokument stwierdzający tożsamość:
 • dokument podróży,
 • Kartę Polaka,
 • inny dokument ze zdjęciem,
 • dokument potwierdzający urodzenie w przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia.

Wniosek należy złożyć osobiście w godzinach pracy Urzędu, pobierając numerek, podobnie jak w innych sprawach związanych z ewidencją ludności.

Przygotowaliśmy dodatkowe stanowiska, przy których pracownicy pomagają obywatelom Ukrainy w wypełnianiu wniosków, jest także komputer do zakładania adresów e-mail, niezbędnych w procesie rejestracji. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych wizytą w Urzędzie do wcześniejszego wypełeniania dokumentów i przychodzenia z gotowym formularzem, co pozwoli nam przyspieszyć obsługę osób starających się o nadanie numeru PESEL – apeluje Ilona Soja-Kozłowska, Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Dziecko do 12. roku życia musi być obecne przy składaniu wniosku?

Nie, dziecko poniżej 12. roku życia nie musi przychodzić do urzędu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dziecko nie posiada żadnego dokumentu. Wówczas jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie o braku wymaganego dokumentu pod rygorem odpowiedzialności karnej. Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia, nie pobiera się odcisków palców. Jeśli wypełniany jest wniosek w imieniu osoby małoletniej (poniżej 18 lat), należy podać dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Po złożeniu wszystkich dokumentów wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL.

Usługa jest bezpłatna.