null

Podsumowanie 2022 roku na Pradze-Północ

Drukuj otwiera się w nowej karcie
zdjęcie Pragi z lotu ptaka

Zarząd Dzielnicy Praga-Północ stawia na działanie systemowe i dokłada wszelkich starań aby mieszkańcy Pragi czuli się dobrze i bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania, a nasza mała ojczyzna z każdym rokiem zmieniała się na lepsze.

Przyglądając się inwestycjom, programom realizowanym na Pradze-Północ, temu, jak pięknieje nasza Dzielnica, można śmiało powiedzieć, że pomimo kilku naprawdę trudnych miesięcy to był dobry rok. Mimo wielu przeciwności Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy zrealizował wiele ważnych dla mieszkańców projektów. Były to zarówno duże inwestycje, jak i mniejsze inicjatywy.

Inwestycje

To rekordowy rok dla Dzielnicy Praga-Północ pod względem podłączenia kolejnych budynków do centralnego ogrzewania. To ponad 600 mieszkań w 17 praskich budynkach. Pierwsze podłączenia miały miejsce przy ulicy Brzeskiej 20 i 19, a następnie ciepło zrobiło się w mieszkaniach przy ulicy Wileńskiej, Ząbkowskiej i Szwedzkiej. Od 2016 roku do końca roku 2022 ciepłe kaloryfery mają mieszkańcy łącznie 126 praskich budynków. To jeden z celów Programu rewitalizacji, który funkcjonuje w Warszawie od 2008 roku.

Program rewitalizacji, który w dużym wymiarze realizuje na terenie Dzielnicy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami to remonty zabytkowych kamienic. W 2022 roku do odnowionej kamienicy przy ulicy Łochowskiej 38a mogli wprowadzić się mieszkańcy, którym przyznano mieszkania komunalne. Budynek zyskał nową elewację, okna, drzwi oraz dach. Wewnątrz powstała winda i 24 nowe mieszkania z łazienkami.

Trwają prace przygotowawcze do wybudowania nowego budynku komunalnego w rejonie skrzyżowania ulicy Szwedzkiej i Stolarskiej. W budynku znajdzie się około 70 mieszkań.

zdjęcie budynku przedszkola nr 167 z dziećmi i rodzicami podczas otwarcia po remoncie
 

Dużo inwestycji prowadzonych przez Urząd Dzielnicy to remonty w placówkach oświatowych tak, aby najmłodsi mieszkańcy Dzielnicy mogli w sposób najbardziej komfortowy edukować się. W 2022 roku jednym z większych remontów był remont budynku Przedszkola nr 167 przy ulicy Strzeleckiej. Prace objęły m.in.:

  • wymianę instalacji elektrycznych i sanitarnych,
  • wymianę instalacji ciepłej, zimnej wody i kanalizacji,
  • wymianę instalacji wentylacji,
  • obniżenie poziomu posadzki w części podpiwniczenia, dzięki czemu sala do ćwiczeń stała się wyższa i wygodniejsza,
  • wymianę okładzin ścian, posadzek, balustrady,
  • ocieplenie dachu,
  • wykonanie nawierzchni placu zabaw.

Jednym z priorytetów w 2022 roku były remonty przyprzedszkolnych placów zabaw, których stan zagrażał bezpieczeństwu dzieci. Udało się wyremontować place zabaw przy czterech przedszkolach: przy ulicy Równej, dwóch przy ulicy Szymanowskiego i przy ulicy Ratuszowej.

W 2022 roku przeprowadzony został remont w Szkole Podstawowej nr 73 przy ulicy Białostockiej oraz rozpoczął się proces inwestycyjny na modernizację budynku Przedszkola przy ulicy Wołomińskiej.

Urząd Dzielnicy Praga-Północ podpisał w listopadzie porozumienie ze Spółką Port Praski w ramach tzw. Lex Deweloper, w którym zostały określone warunki inwestycji oświatowych. W przypadku uzyskania od władz Warszawy zgody na zabudowę dalszej części terenu Portu Praskiego Spółka będzie zobowiązana do zrealizowania i sfinansowania działań na rzecz praskiej oświaty:

  1. rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 73 im. Króla Stefana Batorego przy ul. Białostockiej 10/18 w zakresie budowy dodatkowego skrzydła szkoły z pracowniami naukowymi,
  2. budowy nowego przedszkola 4-oddziałowego z zapleczem kuchennym i placem zabaw dla najmłodszych w rejonie skrzyżowania ulicy Jagiellońskiej i Zamoyskiego,
  3. rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 395 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego przy ul. Sierakowskiego 9 w zakresie budowy hali sportowej oraz parterowego pawilonu przeznaczonego dla oddziałów najmłodszych klas 0-3.

W mijającym roku odtworzone zostało oznakowanie poziome w ulicach: Kawęczyńska, Blaszana, Olszowa, Panieńska, Sierakowskiego, Jasińskiego.

zdjęcie odnowionego znakowania poziomego na ulicy Sierakowskiego
 

Ponadto odebrana została uzgodniona dokumentacja projektowa na doświetlenie przejść dla pieszych wraz z wykonaniem oznakowania poziomego masami chemoutwardzalnymi z aktywnymi punktowymi elementami odblaskowymi w poniższych lokalizacjach:

- skrzyżowanie ul. Otwockiej z ul. Łochowską (3 przejścia dla pieszych),

- skrzyżowanie ul. Otwockiej z ul. Siedlecką (3 przejścia dla pieszych),

- skrzyżowanie ul. Kowelskiej z ul. Kowieńską (2 przejścia dla pieszych).

W 2022 roku Urząd Dzielnicy zaprezentował mieszkańcom koncepcję Praskiego Traktu Książęcego od kładki nad Wisłą do Bazyliki przy ulicy Kawęczyńskiej. Koncepcja zakłada przede wszystkim uspokojenie ruchu kołowego na tym fragmencie, ujednolicenie architektoniczne, zwiększenie przestrzeni dla pieszych i turystów. Cały Praski Trakt Książęcy dzięki kładce przez Wisłę w prosty sposób połączy się z Traktem Królewskim i Powiślem.

Zieleń

W 2022 roku Zarząd Praskich Terenów Publicznych wybudował plac zabaw na placu Hallera, który swój początek znajduje w projekcie z budżetu obywatelskiego. Dzięki dofinansowaniu z Biura Rozwoju Gospodarczego zrealizowaliśmy dużą inwestycję, która będzie cieszyła nie tylko najmłodszych, a łączny koszt inwestycji to ponad milion złotych.

W ramach realizacji projektu z budżetu obywatelskiego skwer przy ulicy Otwockiej zyskał nowe atrakcje – konstrukcję linową do wspinaczki, górkę ze zjeżdżalnią oraz cztery trampoliny, w tym jedną dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

Budżet obywatelski w ostatnich kilku edycjach to przede wszystkim zieleń. Tak też było w minionym roku. Sadziliśmy przede wszystkim pnącza i niską roślinność, ale nie zabrakło też i drzew. Posadziliśmy ponad 30 drzew na pustym do tej pory trawniku w rejonie ulicy Darwina 9. Trzy placówki oświatowe również zyskały dodatkową zieleń dzięki zgłoszonemu projektowi do budżetu obywatelskiego. Bluszczem i winobluszczem obsadzone zostały także ślepe ściany kamienic i garaży przy Grodzieńskiej czy Strzeleckiej. 

zdjęcie posadzonych drzew w ramach realizacji projektu z budżetu obywatelskiego
 

Nowy zielony skwer powstał również w rejonie ulicy Szwedzkiej i Strzeleckiej. Dzięki dofinansowaniu z Biura Ochrony Środowiska w miejscu zniszczonym przez dziki parking zyskał nowe drzewa i nasadzenia niskiej roślinności, a cały teren został podzielony alejkami z miejscem do odpoczynku. To inwestycja za prawie pół miliona złotych.

Sprawy społeczne

W ramach złożonych wniosków w 2022 roku wypłaciliśmy praskim rodzinom 20 854 657,17 złotych na świadczenie wychowawcze „500 +”. Liczba świadczeń w tym roku to 41 888, co daje nam 8 301 dzieci objętych wsparciem. Urząd Dzielnicy realizował wypłaty jedynie do 31 maja 2022 r. (tj. przez 5 m-cy), ponieważ od 1 czerwca 2022 r. realizację zadania przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Program przyczyniał się do poprawy sytuacji materialnej rodzin w Dzielnicy.

W 2022 roku na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny Dzielnica Praga-Północ przeznaczyła kwotę w wysokości 13 378 749,53 złotych, co daje 46 047 świadczeń dla 5 375 dzieci w 1 960 rodzinach z Dzielnicy Praga-Północ.

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia w 2022 r. wypłacał również dodatek osłonowy, który miał na celu udzielenie wsparcia dla gospodarstw domowych z terenu Dzielnicy w opłaceniu rachunków za ogrzewanie. W związku z realizacją programu udzielono wsparcia w wysokości 1 655 154,81 zł dla 3 148 gospodarstw domowych.

W 2022 r. mieszkańcy Dzielnicy oraz instytucje posiadające na terenie Pragi-Północ pomieszczenia mieszkalne udzielali pomocy w formie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy, którzy opuścili swój kraj w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W związku z powyższym wypłacono 5 755 840,00 zł dla 588 wnioskodawców, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie dla 3 744 obywateli Ukrainy.

Współpracowaliśmy z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, a także w zakresie pomocy społecznej, by ograniczać wykluczenia osób starszych i niepełnosprawnych.

Rok 2022 to rok pomocy dla obywateli Ukrainy. Od pierwszych chwil rozpoczęcia wojny mieszkańcy i władze Dzielnicy Praga-Północ udzielały pomoc wszystkim uchodźcom z Ukrainy. W Centrum Wielokulturowym przy ul. Jagiellońskiej 54 powstał punkt informacji dla obywateli Ukrainy, w którym udzielano pomocy m.in w legalizacji pobytu w Polsce, znalezieniu pracy, świadczono porady prawne, wsparcie psychologiczne, pomoc w znalezieniu szkoły dla dziecka, nauki języka polskiego, udzielano wsparcia procesu adaptacji poprzez uczestnictwo w spotkaniach regularnych oraz poprzez kontakt z organizacjami pozarządowymi. Dzielnica Praga-Północ na swojej stronie internetowej publikowała wykaz organizacji, które organizowały zbiórki żywności, środków medycznych, materiałów opatrunkowych czy higienicznych. 1 marca 2022r Urząd Dzielnicy Praga-Północ otworzył Praski Punkt Wsparcia Ukrainy przy ul. Targowej 81. W dni robocze mieszkańcy i mieszkanki stolicy mogli przynosić pod ten adres artykuły spożywcze, higieniczne i medyczne, które transportami przekazywane były na wschód oraz przekazywane Ukraińcom przebywającym w Warszawie. Władze Dzielnicy zorganizowały w pierwszych miesiącach wojny również miejsca noclegowe dla uchodźców z Ukrainy w hali sportowej Dzielnicowego Ośrodka Sportu przy ul. Szanajcy. Ukraińcy znaleźli tu nocleg i pomoc w dalszej swojej drodze.

24 marca Urząd Dzielnicy Praga-Północ wraz z Galerią Wileńską zorganizował koncert charytatywny dla Ukrainy. W koncercie wystąpili artyści związanych z II edycją Nowego Brzemienia Warszawskich Ulic, Kapela Praska, Teściowa Śpiewa,  Adrianna Bednarska –Hałas i Bert Gra. Artyści zrezygnowali z honorariów. Podczas tego wydarzenia prascy wolontariusze zbierali środki na pomoc dla Ukrainy.

Dzielnica Praga-Północ przez cały czas trwania konfliktu wojennego na Ukrainie organizuje pomoc uchodźcom w rozpoczęciu nowego życia w naszej Dzielnicy. Przy wsparciu mieszkanek i mieszkańców Pragi-Północ oraz wolontariuszy zaangażowanych do dziś w pomoc Ukrainie w marcu otwarta została Praska świetlica w Pałacyku Konopackiego. Osoby z Ukrainy mogą tam bezpłatnie skorzystać z przestrzeni Pałacyku Konopackiego, który stał się miejscem spotkań, wsparcia i wymiany doświadczeń.

Dzielnica zorganizowała również pomoc w rejestracji numeru Pesel dla Obywateli Ukrainy, którym wolontariusze i tłumacze pomagali w wypełnianiu dokumentów. Uchodźcy na miejscu mogli bezpłatnie zrobić sobie odpowiednio sparametryzowane zdjęcie i skorzystać z kserokopiarek do powielenia koniecznych do złożenia dokumentów.

W roku 2022 praskie żłobki, przedszkola i szkoły przyjęły naszych sąsiadów pomagając im w organizacji nowego roku szkolnego i pomocy w nauce języka polskiego. Do praskich placówek oświatowych przyjęliśmy ponad 500 ukraińskich dzieci. Do wsparcia podczas pierwszych dni w nowym środowisku zatrudniliśmy asystentów w szkołach podstawowych. Dzieciaki na start dostały też wyprawki szkolne oraz wsparcie w postaci sprzętu informatycznego do nauki zdalnej.

Edukacja

Powrót do nauki stacjonarnej po ciężkim czasie pandemii nie należał do łatwych, ale tutaj egzamin zdali wszyscy- uczniowie, nauczyciele oraz rodzice.

Nasze szkoły ponadpodstawowe otrzymały 18 laptopów  i 137 tabletów, dodatkowo do punktów nauki zdalnej dla dzieci z Ukrainy przekazano 25 tabletów tj. do Biblioteki Publicznej i Domu Kultury.

Uczniowie szkół podstawowych otrzymali ponad 100 wyprawek szkolnych (tj. tornistrów z wyposażeniem), a wszystkie praskie pierwszaki dostały wyprawkę z artykułami piśmienniczymi i plastycznymi na dobry start.

Dla wszystkich uczniów z Ukrainy zostali zatrudnieni asystenci w szkołach podstawowych- łącznie 6 osób wspiera nauczycieli w nauczaniu naszych ukraińskich sąsiadów.

Ponadto, w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych przyznane zostały dodatkowe godziny lekcyjne z przeznaczeniem dla uczniów ostatnich klas przygotowujących się do egzaminów. Pozwoliło to na jeszcze lepsze przygotowanie do egzaminów praskich uczniów.

Aktywność obywatelska

2022 rok to rok wyborów do Młodzieżowej Rady Dzielnicy oraz do Rady Seniorów. W tych kadencjach aktywność mieszkańców była wyjątkowa, co bardzo nas cieszy. W Młodzieżowej Radzie Dzielnicy zasiadło 12 młodych ludzi, którzy są pełni pomysłów i chęci do pracy. Rada Seniorów odnowiła swój skład, a inicjatyw na wsparcie praskich seniorów ma niezliczenie dużo.

W ostatnim czasie wyraźnie widzimy, że chęć zaangażowania się seniorów w życie społeczne i własny rozwój osobisty wzrasta, co widać po zainteresowaniu prowadzonym przez Urząd Dzielnicy Praskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. To już drugi rok, kiedy zapraszamy seniorów na bezpłatne zajęcia, warsztaty i wykłady, które prowadzone są na akademickim poziomie dzięki współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego.

Pandemia i wojna w Ukrainie pokazały jak mieszkańcy są w stanie się zmobilizować i okazać bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi. Takie działania wyróżniliśmy podczas drugiej edycji Plebiscytu Praski WolONtariusz organizowanej przez Urząd Dzielnicy.

zdjęcia z koncertu finałowego Nowego Brzmienia Warszawskich Ulic
 

Na podkreślenie zasługuje także fakt, iż Dzielnica w coraz większym stopniu sprzyja ciekawym,  wartościowym i co najważniejsze – zróżnicowanym formom spędzania tu wolnego czasu. Począwszy od licznych pikników i zawodów sportowych dla najmłodszych, po liczne okazje do obcowania z kulturą i sztuką w urokliwej przestrzeni miasta. Praga-Północ od pewnego już czasu zwraca się ku Wiśle. W 2022 r. na malowniczej plaży Rusałka mieszkańcy mieli okazję o zachodzie słońca otworzyć się na doznania artystyczne podczas koncertu jazzowego Trio Michała Salamona. W sferze kultury na Pradze-Północ wątki historyczne i całkiem współczesne przenikają się niemal na każdym kroku. Tak było i tego roku, gdy już po raz 2. wśród praskich kamienic zabrzmiały przeboje związane z Warszawą - te zupełnie nowe, jak i interpretacje starych szlagierów w ramach łączącego pokolenia konkursu Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic. 

Dużym wydarzeniem, które wpisało się w kalendarz wydarzeń na terenie Dzielnicy jest gala Praskich Nagród Edukacyjnych AD REM. To docenienie zarówno uczniów, jak i kadry pedagogicznej oraz placówek i ich zarządzających. Wśród laureatów znaleźli się wybitni przedstawiciele kadry pedagogicznej praskich placówek oświatowych, ale także liczna reprezentacja młodzieży osiągającej ponadprzeciętne sukcesy w różnych obszarach aktywności szkolnej. 

zdjęcie z Gali wręczenia Praskich Nagród Edukacyjnych Ad Rem
 

Dużo działo się też w koordynowanym Miejscu Aktywności Lokalnej „Śliwka”, gdzie mieszkańcy mają przestrzeń do sąsiedzkich spotkań, letnich aktywności. To nasz klub książki, sekcja brydżystów, liczne warsztaty czy letnie koncerty w ogródku.

Żeby jeszcze lepiej działać na rzecz mieszkańców na przełomie września i października Urząd Dzielnicy Praga-Północ zrealizował badanie sondażowe wśród mieszkańców, którzy odpowiadali na pytania z różnych dziedzin. Wśród dziedzin, które zasłużyły na szczególne uznanie mieszkańców znalazły się transport publiczny, utrzymanie zieleni, infrastruktura drogowa czy oświata. Będzie to dla całego praskiego samorządu ważna wskazówka dla planowania kolejnych działań.