null

Posiedzenie Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na 21 czerwca 2022 r. (wtorek) na godz. 16.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się na sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia,
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Przyjęcie stanowiska ws. projektu planu miejscowego dla Michałowa i Szmulowizny w rejonie
    ul. Objazdowej.
  4. Zamknięcie posiedzenia.