null

Posiedzenie Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na 1 grudnia 2022 r. (czwartek) na godz. 17.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15.

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę nr XXVI/657/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Pelcowizny i Śliwic.
  4. Wyrażenie stanowiska odnośnie projektowanych zmian z zagospodarowaniu terenu pasa drogowego ul. Łomżyńskiej oraz ul. Jadowskiej.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.