null

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na 29 listopada 2021 r. na godzinę 17.00 została zwołana Komisja Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Omówienie problemu zakłócania spokoju mieszkańcom ul Ząbkowskiej spowodowany działalnością Spółki Off Brzeska na terenie Bazaru Różyckiego.
  4. Omówienie problemu spożywania alkoholu oraz zakłócania ciszy na boisku Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi, tyłach Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga-Północ oraz skwerze pomiędzy ulicami Kępną i Marcinkowskiego.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Komisji proszone są o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 26 listopada 2021 r. (piątek) do godz. 16.00.