null

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na 5 grudnia 2022 r. (poniedziałek) na godz. 17.00  zwołane zostało posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15.

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja w sprawie zakłócania tzw. ciszy nocnej oraz naruszeń porządku publicznego przez działalność klubów muzycznych mieszczących się przy ul 11 listopada 22.
  4. Informacja w sprawie skargi Pana * na Policję.
  5. Informacja w sprawie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej Linneusza 1 na wprowadzenie SPPN.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.