null

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na 16 stycznia 2023 r. (poniedziałek) na godz. 16.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia,
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Informacja w sprawie bezpieczeństwa przy ul. Równej oraz zagrożeń jakie zgłaszają mieszkańcy,
  4. Informacja na temat sytuacji związanych z zakłócaniem porządku publicznego na pętli tramwajowej Czynszowa oraz w budynku przy ul. Wileńskiej 7
  5. Informacja na temat sytuacji mieszkańców budynku przy ul Wileńskiej 7 związanej z decyzją PINB,
  6. Sprawy różne,
  7. Zamknięcie posiedzenia.