null

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na 27 listopada 2023 r. (poniedziałek) na godz. 16.30 zwoałen zostało posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenue odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15.

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie utworzenia Kolonii „Panieńska”, nadania jej statutu i określenia granic.
  4. Problemy związane z bezpieczeństwem na prywatnej części Bazaru Różyckiego
    oraz ul. Brzeskiej.
  5. Informacja Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami oraz Veolia Energia Warszawa S.A. na temat harmonogramu podłączeń do C.O. do końca roku 2023 oraz do czerwca 2024.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.