null

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na 17 maja 2022 r. (wtorek) na godz. 17.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Uporządkowanie kwestii związanych z przyjmowaniem stanowisk przez Komisję  Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.
  4. Przyjęcie przez Komisję Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy
    Praga-Północ m.st. Warszawy trzech zaległych stanowisk: w sprawie firmy odbierającej odpady z terenu dzielnicy Praga-Północ, w sprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na ul. Szwedzkiej oraz w sprawie rozwoju sieci monitoringu na Pradze-Północ.
  5. Problem zakłócania ciszy i porządku publicznego przez działalność kompleksu kulturowo-biznesowego „Mała Warszawa” mieszczącego się przy ul. Otwockiej 14.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Komisji proszone są o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 16 maja 2022 r. (poniedziałek) do godz. 16.00.