null

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na 7 grudnia 2022 r. (środa) na godz. 18.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja z wykonania budżetu za październik 2022 r.
  4. Zaopiniowanie zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały LVIII/1830/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok z późniejszymi zmianami. (uchwała Zarządu Dzielnicy 8585/2022 z dnia 16.11.2022 r.)
  5. Sprawy różne.
  6. Zamkniecie posiedzenia.