null

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na 14 listopada 2023 r. (wtorek) na godz. 16.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali 210 na II piętrze Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja z wykonania budżetu za miesiąc wrzesień 2023 r.
  4. Zaopiniowanie zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały LXXIV/2455/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2023 rok z późniejszymi zmianami. (uchwała Zarządu Dzielnicy 10684/2023 z dnia 23.10.2023 r.)
  5. Zaopiniowanie zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały LXXIV/2455/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2023 rok z późniejszymi zmianami. (uchwała Zarządu Dzielnicy 10795/2023 z dnia 03.11.2023 r.)
  6. Sprawy różne.
  7. Zamkniecie posiedzenia.