null

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na 20 lutego 2024 r. (wtorek) na godz. 16.30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali 210 na II piętrze Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja z wykonania budżetu za miesiąc grudzień 2023 r.
  4. Zaopiniowanie zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały XCII/3017/2023  Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2024 rok z późniejszymi zmianami.  (uchwała Zarządu Dzielnicy nr 11137/2024 z 31.01.2024 r.)
  5. Sprawy różne.
  6. Zamkniecie posiedzenia.