null

Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Promocji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na 8 grudnia 2021 r. (środa) na godz. 16.30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Promocji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Dyskusja na temat utworzenia pływackiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej
  4. Informacja dyrektora Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji na temat trwających inwestycji, a także stanu parkietu w obiektach DOSiR na Pradze-Północ, w odpowiedzi na uwagi mieszkańców.
  5. Informacja na temat oferty przygotowanej dla klubów sportowych działających na terenie Pragi-Północ na wynajem obiektów sportowych.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy
  7. Sprawy różne
  8. Zamknięcie posiedzenia.

Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Komisji proszone są o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 7 grudnia 2021 r. (wtorek) do godz. 16.00.