null

Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na 11 stycznia 2022 r. (wtorek) na godz. 16.00 zostało zwołane posiedzenie Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy o stanie przygotowań do powrotu dzieci do szkół po przerwie związanej z obostrzeniami.
  4. Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy dotycząca plan naboru do szkół ponadpodstawowych w latach 2022-2023.
  5. Omówienie kwestii podwyżek dla pracowników administracji w placówkach oświatowych oraz ustalenie wspólnego standardu ich wynagradzania w całej Dzielnicy i Warszawie.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Komisji proszone są o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 10 stycznia 2022 r. (poniedziałek) do godz. 16.00.