null

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na 1 lutego 2023 r. (środa) na godz. 16.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja dotycząca funkcjonowania Przychodni przy ul. Dąbrowszczaków 5a i Otwockiej 1.
  4. Informacja Zarządu Dzielnicy na temat przygotowania akcji „Zima w Mieście 2023” w Placówkach Oświatowych, Domu Kultury, DOSI-rze.
  5. Omówienie sytuacji problematycznych w Zespole Żłobków m.st. Warszawy.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski
  7. Zamknięcie posiedzenia.