null

Odwołane posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie Komisji zostało odwołane.

Na 26 września 2022 r. (poniedziałek) na godz. 16.30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja Zarządu Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy dotycząca Programu Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2022-2024.
  4. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2022-2024.
  5. Stanowisko Komisji Polityki Społecznej Rady Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy dotyczące zaopiniowania projektu Uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia  Programu Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2022-2024.
  6. Informacja Zarządu Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy na temat likwidacji Domu Samotnej Matki funkcjonującej w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Komisji proszone są o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 23 września  2022 r. (piątek) do godz. 16.00.