null

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na 27 września 2023 r. (środa) na godz. 16.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali 210 na II piętrze Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15.

Porządek obrad:

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwał Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 50 (skarga nr CRSiW 690/2023).
  4. Przyjęcie opinii odnośnie rozpatrzenia ponownej skargi nr CRSiW 467/2023 (dot. Uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ nr LXV/243/2023 z dnia 3 lipca br.).
  5. Zapoznanie się z treścią petycji w sprawie wyznaczenia i zrealizowania przejścia dla pieszych na ul. Szwedzkiej na wysokości budynku przy ul. Letniej wraz z budową systemu sygnalizacji świetlnej dla samochodów oraz pieszych.
  6. Zamknięcie posiedzenia.