null

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na 28 września 2022 r. (środa) na godz. 16.30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w formule hybrydowej - w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15 oraz zdalnie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wydziału Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
  w sprawie wniosku Pana * dotyczącego odwołania od uchwały nr 6951/2022 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora LXXVI LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
  w Warszawie wniesionej przez Panią *.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora LXXVI LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
  w Warszawie wniesionej przez Panie * i *.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami
  w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy  wniesionej przez Pana *.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

* W projekcie porządku obrad wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk osób skarżących zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.